Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Afholdelse af orlov? 28-08-2005 04:41
By Nina TingleffNina Tingleff Reply
Kære Mette Jeg er mor til Oliver, som er født september 2002 i 26+1. Oliver vejede ved fødslen 950 g og var 34 cm lang. Oliver var indlagt i ca. 3 måneder i forbindelse med fødslen og fik blandt meget andet 3 ugers respiratorbehandling og havde en del vanskeligheder med at trække sit vejr. Jeg var hos ham i samtlige 3 måneder og har givet ham meget kropslig kontakt, hvilket også synes at have medvirket til, at han er sluppet meget rimeligt fra den for tidlige fødsel. Jeg gik hjemme med ham det første 1½ år og fik i ca. 9 måneder udbetalt fuld lønkompensation efter §29, da Olivers lunger og immunforsvar var temmelig dårligt. Ca. 1½ år gammel begyndte Oliver i dagpleje hos sin Janne, som han er meget glad for i dag. Det tog dog ca. 1½ måned at køre ham ind i dagplejen, da han var meget utryg og græd konstant i den tid, hvor han var der. I dag er Oliver glad for Janne, men har den grænse i forhold til hende, at han ikke græder, hvis han slår sig eller bliver bidt af en af de andre børn, hvilket desværre sker. Han går med det selv, og vi (far og mor) får så reaktionen, når han kommer hjem. Gæstedagpleje har vi til dels undgået, da det gør Oliver utrolig stresset, og han trækker sig ind i sig selv, mens han er der, og så slår, river, bider og sparker meget voldsomt, når han kommer hjem. Oliver tæller for 2 i sin dagpleje, da der tages særligt hensyn til ham både pga. hans psyke, hans sene grovmotoriske udvikling og hans hypermobilitet, som dog ikke er specielt voldsom. Kommunens fysioterapeut kommer og kigger til Oliver ca. 4 gange om året, og han får en del ros, da han er dygtig til mange finmotoriske ting og også til at tale. Fysioterapeut, dagplejer, dagplejepædagog, mor, far og Oliver er blevet enige om, at Oliver skal vente til april med at starte i børnehave. Oliver var en del syg sidste vinter med astma og lungebetændelse, så ingen føler trang til at starte ham op i en børnehave før efter vinteren. Desuden vil man gerne give Oliver en chance for at komme mere "med" grovmotorisk. Han skal gå i kommunens mindste børnehave med 26 børn og kun 4 pædagoger i alt, hvilket vi finder vil være den bedste løsning for ham. Som mor, der følger Oliver intenst, gør jeg mig mine bekymringer omkring starten i børnehaven. De går naturligvis på, om Oliver kan "holde til det", og hvor lang tid det vil tage at køre ham ind. Oliver har det sådan, at hvis bare far eller mor er med, så er alt godt, men så snart vi skal gå, så tager han sin facade på - og klarer sig igennem, men hvor det dog slider både på ham og på os, at han skal have det så dårligt, når han så kommer hjem til sin tryghed. Mit spørgsmål går på: Giver loven mulighed for, at jeg kan bruge den resterende del af min forældreorlov (13 uger) efter en model, hvor jeg tager 1 måneds orlov til at køre Oliver ind i børnehaven og så efterfølgende holder en ugentligt orlovsdag om ugen i 44 uger? Kan man godt holde orlov, mens ens barn optager en institutionsplads? Alternativt kan jeg så søge fuld lønkompensation efter §29 i en måned til at køre Oliver ind i børnehaven? Jeg håber, at du kan hjælpe mig med svar på ovenstående. På forhånd mange tak. Venlig hilsen Olivers mor Nina Tingleff
 
Re: Spørgsmål: Afholdelse af orlov? 28-08-2005 04:43
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Kære Nina Tak for din fine beskrivelse af forløbet omkring Oliver, som giver mig et billede af en dreng, der trods sin vanskelige start er ved at komme godt med. Du fortæller, at det er besluttet at udsætte Olivers start i børnehave/overflytning fra dagpleje i ca. ½ år, hvilket jeg tror er en rigtig god ide. Jeg synes også, det er rigtig godt, at du/I allerede nu gør jer nogle overvejelser omkring at gøre denne overgang så god som mulig for Oliver. Du spørger i den forbindelse til muligheden for at kunne bruge din resterende del af din forældreorlov (13 uger) eller alternativt modtage tabt arbejdsfortjeneste i 1 måned. I forhold til eventuel mulighed for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §29, så ved jeg ikke nok til at kunne vurdere, om Oliver fortsat vil være omfattet af denne bestemmelse. Det tvivler jeg lidt på, at han vil være, ud fra den beskrivelse du giver. Jeg synes dog, du skal kontakte den socialrådgiver, der tidligere har været inde i sagen, da du fik bevilget 9 måneders tabt arbejdsfortjeneste. Som alternativ til tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid kunne der måske aftales nogle timer dagligt. Vedrørende mulighed for at kunne afholde den resterende del af din forældreorlov, er dette også noget, jeg må henvise dig til at undersøge nærmere i egen kommune – jeg vil foreslå, at du kontakter sygedagpengeafdelingen og spørger til regler og muligheder. Reglerne er på dette område meget komplicerede og afhænger blandt andet af, om du fortsat er ansat ved samme arbejdsgiver, om du modtager understøttelse mv. Selve afholdelsen vil skulle aftales med og godkendes af arbejdsgiveren. Udgangspunktet er, at orlov holdes i en sammenhængende periode (de 13 uger), men hvis arbejdsgiveren er indforstået med, at orloven afholdes 1 dag ugentligt, vil dette kunne aftales. Der skulle ikke være noget til hinder for, at du holder din forældreorlov, mens Oliver er optaget i daginstitution. Med ønsket om en god og tryg start i børnehaven for Oliver Mette