Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Autisme? 20-11-2005 10:39
By Linda MortensenLinda Mortensen Reply
Jeg skriver, fordi vi har et stort problem. Jeg har en datter på 5 år, som er født i uge 28+6, hun vejede 767 gram. Indtil hun var omkring 3 år, har alt gået fint, men nu er hendes udvikling, føler jeg, gået meget tilbage. Hun går meget inde i sin egen verden, som er meget svær for os at få hende ud af. Hun kan gå i flere timer fra sit værelse og ind i stuen, bare gå og gå frem og tilbage hele tiden, uden noget mål, det er det samme, hvis hun er udenfor. Hendes sprog er også meget tilbage, svarer aldrig på et spørgsmål, for hun forstår det ikke. Kan ikke bruge din, min, jeg, men svarer du om sig selv. Vi har lige haft besøg af en børnepsykolog, som mener, at hendes problemer ikke skyldes for tidlig fødsel, men at hun er autist. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal tro på eller gøre. Jeg ved ikke, om det skyldes for tidlig fødsel, eller om hun er autist. Vi vil gerne hjælpe hende på den bedste måde, men jeg føler, at jeg savner lidt svar på, hvordan de for tidlig fødte udvikler sig, eller om alle hendes problemer nok skal komme senere. Jeg håber, at du kan hjælpe mig. Hilsen Linda Mortensen.
 
Re: Spørgsmål: Autisme? 20-11-2005 10:41
By Christina JørckChristina Jørck Reply
Hej Linda Mortensen Det er nogle bekymringsvækkende problemer, du beskriver hos din datter. Hvis hun ikke allerede er blevet undersøgt neurologisk og neuropsykologisk, vil jeg anbefale, at I beder jeres praktiserende læge eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om at henvise hende til undersøgelse. Ud fra hvad du beskriver, har hun symptomer, der tyder på en autistisk eller en autistisk lignende udvikling. Det er lidt atypisk, at jeres datter først har udvist problemer efter 3 års alderen og således har udviklet sig normalt indtil da. Men hos nogle børn viser symptomerne sig først i 3 års alderen eller lidt senere. En autistisk udvikling har en biologisk årsag og kan f.eks. skyldes genetiske faktorer, fødsels- og svangerskabskomplikationer eller hjerneinfektioner. Et barn kan godt både være født for tidligt og fremvise autistiske symptomer. Jeres datter har tydeligvis haft en hård start på livet med den præmature fødsel og lave fødselsvægt. Men det kan være yderst vanskeligt eller helt umuligt at fastslå, hvad der er årsagen til et barns udviklingsmæssige problemer, ikke mindst fordi årsagerne ofte kan være sammenkædede. Det vigtigste for jer på nuværende tidspunkt vil være at få hende neuropsykologisk undersøgt, for at få fastslået om der er eller ikke er tale om en autistisk udvikling. Når dette er fastslået, vil I langt bedre kunne få hjælp og vejledning i, hvordan I bedst hjælper jeres datter og støtter hendes videre udvikling. Som det er nu, føler I jer naturligvis i vildrede og sandsynligvis også magtesløse, og I har følt sådan i lang tid. I har brug for vished både for jeres egen og jeres datters skyld. Hvad angår udviklingen hos for tidligt fødte er de generelt set lige så forskellige som alle andre børn, og de må vurderes på individuel basis. Mange udvikler sig helt normalt, mens andre har gennemgribende udviklingsforstyrrelser som f.eks. autisme. Hos en del for tidligt fødte børn ses en større sensitivitet, umodenhed, visse indlæringsvanskeligheder, motoriske problemer og/eller opmærksomheds- og koncentrationsproblemer. Endvidere kan de have problemer med at begå sig socialt, hvilket ofte er en følge af de ovenfor nævnte problemer. Om og i hvor høj grad, det enkelte barn er præget af de nævnte vanskeligheder, er som sagt individuelt. Som forældre til for tidligt fødte børn, må man være indstillet på, at barnet ofte vil have brug for mere støtte mht. til deres følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige udvikling. F.eks. kan de have brug for at have mere struktur og forudsigelighed i deres dagligdag, og nogle trives bedst i små grupper, hvor der ikke er så mange forskellige mennesker og indtryk at skulle forholde sig til. Med venlig hilsen Christina Jørck Psykolog