Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Pasning? 20-11-2005 10:55
By Hanne og ThomasHanne og Thomas Reply
Til Mette Andreassen Vi har 2 tvillingedrenge, der er født d. 14.10.04 i uge 28. Indtil nu er de blevet passet hjemme af mor, men fra 02.01.06 skal der findes alternative pasningsmuligheder. I vores kommune, Børkop, er der ikke mulighed for fast dagplejeplads før d. 01.03.06 så vi har et "problem" i 2 mdr. Vi har søgt kommunen om tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, hvis mor passer dem i yderligere 2 mdr. Det er blevet afslået to gange under henvisning til, at børnene ikke er syge, hvilket de heller ikke er. Desuden har vi også foreslået kommunen, at dagpengeperioden forlænges, eller at mor bliver ansat som midlertidig dagplejemor, hvilket også er blevet afvist. Kan vi gøre mere for evt. af få kommunen til at ændre beslutning? Har du nogle forslag? Med venlig hilsen Hanne Møller og Thomas Stidsen
 
Re: Spørgsmål: Pasning? 20-11-2005 10:57
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Kære Hanne og Thomas Det bliver et lidt kort svar, jeg kan give jer, idet jeres spørgsmål mere handler om reglerne inden for pasning og pasningsgaranti. Da jeres børn (heldigvis) ikke har nogen indgribende, kronisk eller længerevarende lidelse, er de, som I også selv nævner, ikke omfattet af Servicelovens §29, som omhandler tabt arbejdsfortjeneste. I skriver, at der i jeres kommune ikke er mulighed for fast dagplejeplads. Jeg ved så ikke, om det betyder, at der tilbydes en plads, men hos skiftende dagplejere, eller om der ikke kan tilbydes pasning før 01.03.06. Det undrer mig dog lidt, at der ikke vil være et tilbud til børnene før 01.03.06, da de jo er over 1 år, og du/I selvfølgelig vil have et pasningsbehov. Jeg er bekendt med, at der pr. 01.07.06 indføres nye regler på området, hvorefter der skal tilbydes pasningsgaranti til alle børn i alderen fra 6 måneder. Af bekendtgørelsens §7 stk. 2 fremgår det, at kommuner, som ikke har indført ovennævnte pasningsgaranti, skal tilbyde pasningsgaranti for alle børn i alderen fra 9 måneder. Kommunen skal kunne tilbyde en plads senest 3 måneder efter, at der er søgt optagelse. Jeg ved ikke, om dette også først er gældende pr. d. 01.07.06, eller om det er fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato, som er d. 01.10.05. Jeg vil dog foreslå, at I kontakter kommunens pladsanvisning og spørger uddybende til reglerne. De vil også kunne orientere om klagemuligheder på området. Mange hilsner fra Mette