Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Dobbelt plads i dagpleje? 15-05-2006 15:38
By Birgit1Birgit1 Reply
Kære Mette

Min datter er født i 31. uge og er nu 18 måneder gammel (16 måneder korrigeret). Hun har altid været en skrøbelig pige, som har reageret kraftigt ved overstimulering og for mange indtryk. Hun får skrigeture om aftenen, ofte med opkastninger, når hun har oplevet for meget, og hun bliver bange for en masse uskyldige ting - fx en ny bold eller andet legetøj. Hun er lidt sent motorisk udviklet (går fx endnu ikke) og har haft spiseproblemer, hvilket måske også har været relateret til, at hun har haft en medfødt hjertefejl (åbentstående ductus), som netop er blevet opereret med et godt resultat, således at hun nu rent fysisk er rask. Vi har passet hende hjemme og har mulighed for at gøre det, indtil hun bliver lidt over 2 år. Så må vi vende tilbage til arbejdslivet, og hun skal i dagpleje.

Mit spørgsmål er, hvad vi kan forlange af kommunen vedrørende dagplejepladsen. Vi vil gerne have, at vores datter tæller for to, og at hun så vidt muligt kommer et sted, hvor der tages hensyn til, at hun ikke kan klare så mange nye indtryk og har brug for megen forudsigelighed i dagligdagen.

Er der en fast administrativ praksis for, hvor meget der skal til, for at et barn kan få dobbeltplads? Hvilken dokumentation for usynlige senfølger/ sanseintegrationsproblemer kan kommunen forlange? Jeg tænker på, om der findes afgørelser fra højere administrativ instans om spørgsmålet; afgørelser, som vi måske kan støtte os til, når vi skal i dialog med kommunen. Vores problem er, at vi aldrig har været tilset af børnelæge eller været til kontrol på sygehuset efter udskrivelsen fra neonatalafdelingen, til trods for at vores datter er født før fulde 32 uger.

Der er altså ingen børnelæge, der har fulgt os og kan bekræfte, at vores datter faktisk har haft - og stadig har - problemer med at kapere indtryk og derfor skal beskyttes mere end andre børn. Egen læge og sundhedsplejersken har vi heller ikke haft et særligt tæt forhold til, da ingen af dem har haft noget specifikt kendskab til præmature børn og de problemstillinger, der knytter sig hertil. Vi har "klaret ærterne selv", og kommunen vil derfor have svært ved at indhente lægelig dokumentation for de problemer, som vi oplever. Da hjertefejlen nu er udbedret, og hun ikke længere har gener derfra, vil lægelig dokumentation fra børnehjerteafdelingen (Skejby) jo ikke være relevant.

Hvad er jeres erfaring? Vil vi have nogen chance for at få en dobbeltplads? Og har du nogle gode råd om, hvordan vi bedst griber sagen an? B

edste hilsner Birgit
 
Re: Spørgsmål: Dobbelt plads i dagpleje? 15-05-2006 06:44
By Mette AndreassenMette Andreassen Reply
Kære Birgit Dejligt at høre, at jeres datter har det godt fysisk efter den operation, hun har været igennem. Det lyder dog, som om hun - som mange andre for tidligt fødte børn - har de typiske symptomer på at være præmatur, herunder utryghed, sanseintegrationsproblemer og sen motorisk udvikling. Du spørger til, hvad I kan forlange af kommunen vedrørende dagplejeplads, om der eventuelt er mulighed for, at jeres datter kan tælle for 2, så der kan tages de særlige hensyn, hun har brug for. Hvorvidt et barn kan tælle for 2 eller flere børn i dagpleje, handler om kommunens generelle serviceniveau. Kommunen har den generelle forpligtigelse til at sørge for dagtilbud til alle børn, herunder også børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (amtet har en forpligtigelse i det omfang, det kommunale tilbud ikke kan tilgodese barnets særlige behov for støtte). Kommunens forpligtigelse kan opfyldes på flere måder, fx ved nedsættelse af antal dagplejebørn. Der kan ikke klages til de almindelige klageinstanser over kommunens fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen, jf. § 60, stk. 2 i retssikkerhedsloven. Sådanne klager må rettes til kommunalbestyrelsen. Jeg kan derfor heller ikke henvise til afgørelser på området. Generelt er det dog mit indtryk, at det er noget, man bruger mere og mere rundt omkring i kommunerne, idet der efterhånden er ved at komme stor viden omkring for tidligt fødte børn og deres særlige behov. Det, at I ikke har været fulgt af en børnelæge, behøver ikke nødvendigvis betyde, at I ikke kan få en lægelig udtalelse. Jeg vil opfordre jer til at kontakte Skejby Sygehus og anmode dem om at lave en udtalelse på det forløb, der har været omkring jeres datters medfødte hjertefejl. Samtidig vil jeg foreslå, at I kontakter neonatalafdelingen på det sygehus, jeres datter er født, og fortæller dem om forløbet omkring jeres datter og om de symptomer, hun har nu. En børnelæge der vil så formentlig kunne lave en udtalelse (eventuelt en generel udtalelse om typiske behov hos præmature børn). Udtalelserne skal så sendes til pladsanvisningen i jeres kommune, som så vurderer, hvordan de kan støtte op omkring en god start i dagplejen. For at få en så god start i dagplejen som muligt, er det vigtigt, at I som forældre giver en grundig orientering om jeres datters for tidlige fødsel og hendes særlige behov til både tilsynsførende fra dagplejen og til den dagpleje, hvor jeres datter bliver tilbudt plads. De bedste ønsker om en god dagplejeplads til jeres datter Mette