Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Spørgsmål: Undersøgelse hos psykolog? 10-06-2006 09:56
By Helle K. JensenHelle K. Jensen Reply
Hej Christina Jørck Jeg har en dreng på 3½ år, som skal udredes for Damp. Han skal til en psykolog, så jeg vil gerne vide lidt om, hvad de skal undersøge ved en sådan samtale. Helle K. Jensen
 
Re: Spørgsmål: Undersøgelse hos psykolog? 10-06-2006 09:59
By Christina JørckChristina Jørck Reply
Hej Helle Hvad man undersøger i forbindelse med en psykologisk undersøgelse kan variere, f.eks. i forhold til den formodede problematik, barnets alder samt de arbejdsmetoder og ressourcer, som er på det enkelte undersøgelsessted. Men jeg kan her fortælle om de undersøgelsesmetoder, som man ofte benytter. En psykologisk undersøgelse vil meget sjældent bestå af kun én samtale. Ofte vil psykologen skulle se barnet flere gange og i forskellige sammenhænge. Sandsynligvis vil man som det første led i undersøgelsesforløbet informere forældrene om, hvad undersøgelsen vil indebære, både i forhold til dem selv og i forhold til barnet. Man vil bl.a. have en samtale/flere samtaler med en eller begge forældre om, hvordan barnets udvikling er forløbet, oftest helt tilbage fra graviditeten og frem til i dag. Man vil være interesseret i at vide, hvordan forældrene opfatter barnets udvikling samt dets nuværende vanskeligheder og ressourcer. Derudover kan man også få belyst, om forældrene ser de samme problemer og ressourcer hos barnet, som der ses i daginstitution og andre steder, hvor barnet opholder sig, eller om barnets adfærd er forskellig alt efter, hvor det opholder sig. Da din søn kun er 3½ år gammel, vil en af de primære undersøgelsesmetoder sandsynligvis være legeobservationer af fri leg og mere struktureret leg. Dette kan f.eks. foregå i et legeterapirum. Derudover vil psykologen sandsynligvis også anvende nogle psykologiske prøver, om end prøvebatteriet kan være begrænset pga. din søns unge alder. Formålet med legeobservationerne og de psykologiske prøver er bl.a. at vurdere, om barnet er alderssvarende udviklet, eller om det har generelle vanskeligheder eller specifikke vanskeligheder på visse områder. Når din søn skal udredes for DAMP/ADHD, vil man bl.a. have fokus på at afdække hans koncentrations- og opmærksomhedsfunktion. Ved de her beskrevne undersøgelser, vil forælderen sandsynligvis ikke skulle være til stede, eller kun være til stede noget af tiden. Da det er vigtigt at afklare, hvordan barnets problematikker og ressourcer konkret kommer til udtryk i dets dagligdag og i forhold til andre, vil psykologen også ofte foretage observationer af barnet i daginstitutionen og i hjemmet. Formålet hermed er bl.a. at finde ud af, hvordan barnet fungerer i sociale situationer og i samspil med jævnaldrene, voksne og nære familiemedlemmer. Endelig vil psykologen ofte tale med pædagogerne i barnets daginstitution om, hvordan det fungerer her, og hvad de opfatter som dets vanskeligheder og ressourcer. Når den psykologiske undersøgelse og dens konklusion er færdig, vil forældrene oftest blive indkaldt til en samtale, hvor psykologen vil gennemgå konklusionerne sammen med dem. Derudover vil psykologen også ofte have lavet nogle anbefalinger mht. eventuelle hjælpeforanstaltninger, som kan gavne barnets videre udvikling. Som nævnt kan det variere, hvilke fremgangsmåder og undersøgelsesmetoder man benytter sig af. Du /I skal derfor ikke blive overraskede, hvis undersøgelsesforløbet afviger lidt fra det her beskrevne. Selvom det er sandsynligt, at din søn har DAMP/ADHD, når han skal undersøges for det, kan undersøgelserne også vise, at hans problemer har en anden årsag. Med venlig hilsen Christina Jørck psykolog