Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Aflastning? 07-03-2007 15:48
By adminadmin Reply
Hej Mette

Jeg er mor til Mikkel på knapt 4½ år. Mikkel er født 6½ uge før termin ...

Vores børnelæge har i den seneste status til kommunen skrevet, at Mikkel har en varig og indgribende lidelse, som formentlig skyldes iltmangel lige før eller under fødsel. Desuden har Mikkel muligvis ADHD. Han har en del af de usynlige senfølger, går til sansemotorisk træning en gang om ugen og har desværre kun 9 timers støtte ugentlig i alm. børnehave …

Vi har søgt om aflastning, da Mikkel kører i et højt tempo konstant, sover dårligt, er voldsom m.m. ...

Vi har fået afslag på aflastning med den begrundelse, at jeg er bevilget 30 timers tabt arbejdsfortjeneste ... Men ingen af de fagpersoner, vi har tilknyttet (fysioterapeut, PPR, børnelæge, støttepædagog), forstår dette, og det gør vi heller ikke selv ...

Er kommunen gal på den, eller har de bare været dårlige til at forklare sig??

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Vibeke Andersen
 
Re: Aflastning? 07-03-2007 15:48
By adminadmin Reply
Kære Vibeke

Jeg er ikke helt sikker på, jeg forstår din mail korrekt. Jeg læser den således, at du er bevilget 30 timers tabt arbejdsfortjeneste om ugen, men at Mikkel også kommer i børnehave, hvortil der er bevilget 9 timers støtte pr. uge. Det fremgår ikke, i hvilken forbindelse du har fået bevilget de 30 timers tabt arbejdsfortjeneste pr. uge - om det er fordi, Mikkel kun kommer i børnehave få timer om ugen - og han derfor har brug for at blive passet af dig hjemme, og/eller om det også handler om aflastning af dig?

Det er ikke sådan, at der kun kan bevilges enten tabt arbejdsfortjeneste eller aflastning, dvs. det ene udelukker ikke det andet. Der er også forskellige former for aflastning. Det kan, ud over at være weekendaflastning 1-2 gange om måneden i en plejefamilie, fx også være barnepige i hjemmet, så man som familie også har mulighed for at kunne gøre noget sammen med de andre søskende eller alene som forældre. En bevilling gives dog altid ud fra en konkret vurdering.

Jeg vil opfordre jer til at bede om en samtale med jeres socialrådgiver og få en uddybende snak omkring jeres situation og behov.

I har krav på en skriftlig afgørelse. Denne kan ankes inden fire uger fra modtagelsen.

Mange hilsner fra
Mette