Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Tabt arbejdsfortjeneste ved dagplejers ferie? 08-03-2007 14:47
By adminadmin Reply
Kære Mette Andreasen.

Hvordan søger man om tabt arbejdsfortjeneste?

Vi har en søn på 2 år, født 7 uger for tidligt, som er i dagpleje, og det går super godt! Vi har normalt en fast gæstedagpleje, og det går også okay! Han er kun lidt ked af det i starten, men bliver hurtigt god igen, når vi er kørt! Problemet ligger sådan, at vores dagplejer skal have ferie i uge 13, og vi kan desværre ikke få vores faste gæstedagplejer! - eller nogen anden dagplejer her fra byen, som han efterhånden kender alle sammen fra deres ugentlige legestue, hvor de alle mødes i en gymnastiksal! Vi skal udenbys, hvis vi skal have ham passet, ved nogen som han slet ikke kender, og aldrig har set! Det, synes vi jo så, er lige drastisk nok, for så tryg er han overhovedet ikke ved fremmede mennesker, at vi føler, at det kunne være forsvarligt! Derfor vil vi blive hjemme! Men kan man søge tabt arbejdsfortjeneste, når det kun drejer sig om en uge? Og kan vi overhovedet blive godkendt, når nu det ellers går så godt med vores søn? Og hvordan søger man egentlig om tabt arbejdsfortjeneste?

Med venlig hilsen
Tina Sanddahl Frederiksen 
 
 
Re: Tabt arbejdsfortjeneste ved dagplejers ferie? 08-03-2007 14:48
By adminadmin Reply
Kære Tina

Det lyder da ikke som en særlig god service, at man i jeres kommune henvises til udenbys pasning, når en dagplejer har ferie.

Vedr. mulighed for tabt arbejdsfortjeneste vil min umiddelbare vurdering være, at I ved ansøgning herom vil få afslag. For som du selv skriver, så går det ellers godt med jeres søn.

For overhovedet at være omfattet af målgruppen for tabt arbejdsfortjeneste, skal det vurderes, at jeres barn har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er derudover betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er mor eller far, der passer barnet. Man kan sige, at jeres problem opstår, fordi der ikke er en af de andre dagplejere, der kan passe jeres søn i uge 13, og at det med baggrund i hans utryghed vil være mest hensigtsmæssigt, at han passes af en, han i forvejen kender. Har I forsøgt at kontakte dagplejekontoret og orienteret om jeres søns utryghed ved pasning hos fremmed dagplejer? Hvis I alligevel ønsker en ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste behandlet, så skal I rette henvendelse til kommunen (ofte familieafdelingen).

Med venlig hilsen
Mette