Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Pasning af tvillinger 11-05-2007 15:31
By adminadmin Reply
Hej Fagpanel

Vi er forældre til tvillinger på 16 mdr. født i uge 33. Lige nu er pigerne stadig i hjemmet og skal være det frem til efter sommerferien. Derefter er det uklart, hvad kommunen så kan gøre for os.

Tvilling A fungerer godt, men bliver hurtigt syg, og selv små infektioner tager uger at komme over, desuden virker hun urolig/utryg om natten (har i skrivende stund højest sovet igennem ca. 20 gange i sit liv). Hun har ligget med kugledyne, siden hun var 3 mdr., hvilket har givet mere ro.

Tvilling B har et glad sind og er hurtig i opfattelsen, MEN hun tåler ikke for mange mennesker, pludselige lyde, store rum, fremmede, der berører eller kigger for meget på hende. Hun kan højest være udenfor i 1 time og 15 min. Familiebesøg kan hun tage i 3½ time, og fødselsdage eller lignende i hjemmet med mere end 7 pers. er en klar streesfaktor. Desuden er hun hurtig til at tage søsters infektioner til sig. Hendes reaktioner på ovenstående oplevelser er klar og konsekvent skrigen, riven sig i håret, beskyttelse af øjne, kropslig uro, hurtig hjertebanken og rysten på hænderne. Reaktionerne kommer ret hurtigt og kan vare over hele det følgende døgn. Hun sover lige som søster også med kugledyne, hvilket giver en form for ro.

Mor er pædagog og har søgt om at blive dagplejer for begge børn, kommunen sagde ja, men pigerne fylder i normeringen 1 mere end man må have i dagplejen, så der skal findes andre forslag. Under alle omstændigheder siges det, at mor skal være den, der passer dem, til de er 3 år.

Hvilke løsningsforslag kender I til? Hvad kræves der, før man kan oprette "særlig pædagogisk arbejdsplads i hjemmet"? Kan man evt. få tilskud til pasning af tvilling B i nogle timer, imens mor og tvilling A afprøver legestue?

Det gælder om at tilgodese begges behov i deres udvikling. På nuværende tidspunkt ved vi ikke engang helt, hvor robust tvilling A er i psyken, fordi tvilling B ofte mærker grænsen laaaang tid i forvejen.

Vi håber, at I kan hjælpe.

Venlig hilsen
Natasja og Ole
 
Svar 11-05-2007 15:31
By adminadmin Reply
Kære forældre

Jeg kan af jeres mail ikke helt gennemskue, hvorvidt der i forhold til pasning af jeres tvillinger har været tale om tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Serviceloven §42. I skriver, at det siges, at det under alle omstændigheder skal være mor, der passer børnene, til de er 3 år. Hvem siger det? Er det en vurdering fra sygehuset, er det en anbefaling fra sundhedsplejersken e.a.?

Der er ingen tvivl om, at jeres tvillinger, med de reaktioner I beskriver, vil have godt af en nænsom opstart i et pasningstilbud. Det vil dog på nuværende tidspunkt være vanskeligt at vurdere børnenes behov på længere sigt.

Har børnene været fulgt af sygehuset, og foreligger der derfra dokumentation på, at børnene eventuelt bør tælle for 3 eller 4 i dagplejen, om mor eventuelt bør købes fri nogle timer om ugen for at give børnene en nænsom indkøringsperiode, eller om det overhovedet vil være hensigtsmæssigt, at børnene kommer ud blandt andre børn efter sommerferien?

Det, der vedrører muligheder i dagplejen, herunder om børnene eventuelt kan tælle for 3 eller 4 børn, er noget, I skal have afklaret med dagplejekontoret. Hvis det vurderes, at børnene med baggrund i deres vanskeligheder bør passes i hjemmet, så er det en ansøgning efter Servicelovens §42 (ofte familieafdelingen).

Det kunne måske være hensigtsmæssigt at anmode om et møde, hvor der både er en repræsentant fra dagplejen og en socialrådgiver fra familieafdelingen med.

Rigtig god sommer.

V.h.
Mette