Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Trillinger i dagpleje 19-06-2007 19:08
By adminadmin Reply
Jeg har trillinger født i uge 31+0, de er nu 2½ år. Jeg er stadig hjemme med dem. Første år på alm. barsel, derefter ½ år på §28 pga. infektioner, de kunne simpelthen ikke klare at komme i dagpleje, derefter tog jeg 1 års børnepasningsorlov fra min store datter, fordi de stadig ikke var klar til at komme af sted, orloven slutter den 30.8.07

Nu står jeg i det problem, at kommunen ikke kan garantere, at de kan få pladser sammen. Planen er, at vores dreng skal alene i dagpleje og vores to piger sammen. Vores dreng har vi en del problemer med i forbindelse med hans adfærd. Han slår, bider, kaster sig i gulvet, er meget voldsom, sover dårligt om natten osv., osv. Vi er henvist til psykolog med ham, men venter stadig på at få en tid hos hende. Men på baggrund af hans adfærd er vi blevet enige med vores børnelæge om, at han skal alene af sted, så hans søstre får en lille pause fra ham, og så han kommer ud og kun er ham og ikke trillingerne.

Men der er ingen tvivl om, at pigerne skal af sted sammen, de er meget trygge ved hinanden, og det vil ødelægge dem at skille dem ad. Jeg mener, det er meget vigtigt, at jeg snart kan begynde at forberede dem på, at de skal af sted hjemmefra. Det vil være en stor tryghed for dem, hvis vi kunne begynde at besøge en dagplejemor, som de kunne blive trygge ved, inden jeg begynder at arbejde. De er alle tre meget længe om at vænne sig til nye omgivelser og nye mennesker, det tager som regel flere mdr., før de begynder at tale til nye mennesker, fx i legestuen hvor vi kommer.

Er det mig, der overreagerer, når pladsanvisningen siger, de ikke kan love noget, er der en § eller andet, jeg kan henvise til, der gør det nemmere at få pladser til dem sammen, og hvem kan jeg kontakte, for når jeg henvender mig til pladsanvisningen, føler jeg bare, de er tre navne på et stykke papir.

Jeg har læst lidt i den nye pjece om lovgivning omkring præmature, der står bl.a., at man kan få tilskud til aflastning, vil det være noget, du tror, vi kan søge om? Her tænker jeg i forbindelse med vores dreng, da jeg snart ikke kan hænge sammen mere, og også har 3 andre børn at tænke på. Og i givet fald, hvem skal jeg kontakte?

Venlige hilsner
Maria Jensen
 
Re: Trillinger i dagpleje 19-06-2007 19:10
By adminadmin Reply
Kære Maria

Jeg bliver næsten helt forpustet ved tanken om, hvordan jeres hverdag må se ud. Jeg vil indledningsvis gerne sige, at jeg absolut ikke synes, du overreagerer. Jeg synes, du har gjort en kæmpeindsats, hvor du har taget de nødvendige hensyn for jeres trillinger ved blandt andet at passe dem hjemme i 2½ år.

Selvfølgelig er du som mor/I som forældre optaget af, at børnene skal have en blid og positiv start i deres kommende pasningstilbud.

Jeg stiller mig noget uforstående overfor, at der eventuelt ikke kan tages hensyn til, at pigerne selvfølgelig skal i samme dagpleje. Jeg kan forstå på din mail, at I har løbende kontakt til jeres børnelæge. Jeg vil foreslå, at du beder ham lave en udtalelse til pladsanvisningen / dagplejekontoret på børnenes særlige behov i forbindelse med opstart i dagpleje, herunder vigtigheden af, at de kommer i samme dagpleje på grund af deres utryghed mv.

Du skriver, at du tidligere har modtaget tabt arbejdsfortjeneste på grund af infektioner. Jeg vil foreslå, at du kontakter den socialrådgiver, som tidligere har været inde i sagen og beder om et møde, hvor I kan få en samlet opfølgning på børnenes særlige behov og jeres situation som familie, og hvor I inviterer en repræsentant fra pladsanvisningen/dagplejen med. Der vil efterfølgende så også kunne tages stilling til jeres behov for aflastning, som kan foregå på forskellige måder. Det kan være aflastning som foregår i en godkendt plejefamilie, typisk 1-2 weekender pr. måned, og/eller det kan være i form af barnepige i hjemmet. Med fire børn, hvoraf de tre er præmature, og alle har nogle særlige behov, kan jeg godt forstå, I kan have brug for et pusterum.

Mit råd til jer i den aktuelle situation er således, at I snarest kontakter jeres børnelæge og/eller eventuelt sundhedsplejerske og anmoder om, at der laves en udtalelse til pladsanvisningen/dagplejekontoret, og at I samtidig tager kontakt til en socialrådgiver (området børn og unge med funktionsnedsættelse er ofte placeret i familieafdelingen) og beder om en samtale, hvor I åbent fortæller om jeres situation og behov for aflastning.

Med ønsket om en god sommer - og en rigtig god start i dagpleje for jeres trillinger.

Venlige hilsner
Mette