Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Skolevanskeligheder i 5. klasse 26-03-2008 20:29
By adminadmin Reply

Kære Annette Albeck!

 


Min datter på 12 (født i 34. uge, fødselsvægt 1.400 gram) går i 5. klasse og har problemer med at huske. Det gælder både tidligere indlært stof, nyligt indlært stof og simple dagligdagsting.

 


Det betyder, at hun har problemer i skolen og ofte skal hjælpes med at genkalde det tidligere indlærte. Det gælder også hjemme med lektiehjælp, hvor vi altid skal hjælpe hende i gang. Det vil sige, at hun kan lære, men ikke har nemt ved at huske.

 

Desværre "står hun af" og har svært ved at holde fokus/koncentrere sig, når der gives kollektive beskeder i klassen, og ifølge lærerne er hun ofte i sin "egen verden". Hun bliver også nemt forstyrret. Det mærker vi også hjemme, da beskeder skal være korte, og der skal tjekkes op på, om hun får det gjort.

 


Desuden har hun sjældent en mening om tingene eller almen viden som andre på samme alderstrin.

 


Hun er en dejlig og meget glad pige, og da vi som forældre ved, at der er specielle hensyn, der skal tages til hende, ved vi også, at ambitionerne ikke skal skrues for højt op.

 


M E N - siden første klasse har vi prøvet at få skolen til at forstå, at hun har problemer. Der har været mange lærerskift i hendes klasse, men den senest ankomne dansklærer er guld værd, for hun kan se de udfordringer, der er, og ønsker at hjælpe.

 


Desværre er der ikke megen hjælp at hente. Både på grund af økonomi (der er andre børn, der har mere brug for støtte) - men også fordi hun er i en "gråzone", ifølge skolepsykologen.

 


I går havde dansklæreren og jeg møde med skolepsykologen, som ikke har mange bud på problemet, men referer til en WISC-test, der viser, at min datter godt kan huske... Jeg har dog den holdning, at der er stor forskel på en test, der tages i et rum uden larm og på min datters dagligdag i klassen.

 


Iøvrigt er der stor forskel på problemet, det kan svinge så meget. I gode perioder tænker vi: "nu kører det, hun husker" og allerede et par dage efter kan hun ikke huske noget. En skoledag er en kamp for min datter at komme igennem for hun er usikker på sig selv.

 


Vi mangler simpelthen værktøj til at kunne hjælpe hende med disse problemer. Har du nogen forslag?

 


Jeg har hørt om et computerprogram, der kan hjælpe, men kan ikke finde noget om det via internettet. Kender du det?

 


Jeg ser frem til at høre fra dig.

 


Mvh.

 

Moren

 
Re: Skolevanskeligheder i 5. klasse 26-03-2008 20:34
By adminadmin Reply

Kære mor til 12-årig pige!

Det er meget frustrerende at løbe panden mod en mur og se sit barn have vanskeligheder og ikke få hjælp.

Du skriver, at en skoledag er en pine for din datter, men at lærerne på skolen ser hende som et barn, der nok har det svært, men ikke så svært, at hun kan få støttetimer eller lignende.

Trods sine vanskeligheder må hun klare sig nogenlunde i skolen- formoder jeg. Jeg ved det ikke, men forestiller mig, at I hjemme hjælper med lektier og kigger godt efter diverse informationer mellem skole og hjem,så hun har så meget styr på tingene som muligt.

En test har vist, at hun godt kan huske i testsituationen- men du har ret i, at det ikke er det samme som den konkrete virkelighed i klassen med mange børn og uro.
Alligevel viser testen en form for sandhed, nemlig at hun har potentialet til at huske og det er meget vigtigt.

Hvordan mon hun selv oplever situationen, er hun ofte ked af det i skolen, er hun præget af nederlag eller klør hun på?Hvordan er hendes sociale liv med kammerater?

Jeg har brug for at vide noget mere, før jeg kan svare ordentligt, så skriv gerne igen!

De venligste hilsner
Anette Albeck
 

 
Re: Skolevanskeligheder i 5. klasse 26-03-2008 20:34
By adminadmin Reply

Kære Annette Albeck!

Tak for din hurtige respons.

Du har fuldstændig ret i, at vi hjemme gør alt, hvad vi kan for at sørge for, at hun har så meget styr på tingene som muligt, og vi hjælper dagligt med lektier - uanset fag.Hun klør som regel på med opgaverne, men aldrig helt alene. Hun kan sagtens arbejde alene, når vi først har forklaret opgaven eller hjulpet hende med at genkalde stoffet. Men hun har svært ved selv at læse og forstå opgaverne.

Desuden virker hun ofte umoden eller uinteresseret. F.eks. har hun arbejdet med en opgave om et andet europæisk land, hvor hun selv skulle finde på spørgsmål, hun ville stille til en person fra dette land. Hun havde ingen forlsag overhovedet. Lignende eksempel er hos frisøren, hvor hun skal tage stilling til hvordan, hun ønsker håret. Det ved hun ikke. Lærerne fortæller også, at de ikke kan spørge hende om noget, hun skal tage stilling til.

Generelt er vores datter glad - også i skolen. Men det går det hende på, at hun ikke kan "det samme som de andre". Men heldigvis er hun i den mest fantastiske klasse mht. at "rumme" hinanden. Alle respekterer hinanden, og de accepterer, at hun sidder tavs i flere minutter, når hun bliver spurgt om noget. Dansklæreren "tvinger" hende dog til at sige noget, og det lykkes ind imellem.

Socialt har hun en enkelt veninde, som hun helst vil være sammen med, men ind imellem forsøger hun også at være sammen med andre. Men hun har også dage, hvor hun helst vil være alene for at se tv eller spille pc-spil.

Har du brug for flere detaljer end dette, må du endelig skrive igen.

Jeg skrev i øvrigt sidst, om du kender til et computerprogram, der hjælper børn med hukommelsesproblemer. Kender du det?

Hilsen
Moren

 
Re: Skolevanskeligheder i 5. klasse 26-03-2008 20:35
By adminadmin Reply

Hej igen!

Jeg blev ved din anden mail igen bekræftet i, at I som forældre gør alt, hvad I kan.

Jeg får det indtryk, at jeres datter har vanskeligheder, som bør og kan afhjælpes ved støtte i skolen.

Grunden til, at man hidtil har vurderet, at hun ikke er i en kategori, der kan få hjælp, ar formentlig, at hun er en stille pige, der vender sine problemer indad og ikke " hænger i gardinerne" som det ville være tilfældet, hvis hun var udadreagerende eller f.eks. havde svært ved at styre impulser. Tilmed er det en rummelig klasse- det er en stor fordel, men det kan også betyde, at hun alment ses som en pige, der " bare" er meget længe om at svare og helst ikke vil.Det er et stort held, at den klasselærer, hun har nu, er engageret og forstår problemerne og det skal I som forældre benytte jer af.

Jeres datter virker som en pige, der har lavt selvværd og virkelig er påvirket af de hukommelses-vanskeligheder, hun har- både i forhold til indlæring og det sociale liv. Du skriver tilmed, at hun let bliver forstyrret eller afledt og det er faktisk et problem i sig selv, oveni de andre.

Jeg vil anbefale, at I henvender jer til en privatpraktiserende psykolog både med henblik på at hun kan få en række sessioner alene med henblik på at øge selvværdet ( at sige til og fra, at jhave mere mod og blive nysgerrig overfor omverdenen)og at I som forældre kan få rådgivning. Psykologen bør også lave en testning, der er grundigere end den tidligere og som virkelig focuserer på at få belyst, hvilke vanskeligheder, hun har- fremfor blot at beskrive hende som en del af en gråzone.
Denne undersøgelse kan I så tage med og samtidig bede psykologen hjælpe jer med en ny henvendelse til Psykologisk-pædagogisk Rådgivning i kommunen.

Hvis dette ikke giver en positiv effekt vedrørende støttetimer, så har I og klasselæreren i hvert fald et godt redskab til at støtte jeres datter så godt som muligt.

Men det er vigtigt, at klasselæreren er med i processen og støtter jer i, at det skal noget ekstra til, for at jeres datter kan få ordentlig udbytte af sin skolegang.
Inden I går igang synes jeg at I skal bede om et møde med klasselæreren og skolens inspektør og oplyse om, at I vender tilbage, når forløbet hos psykologen er afsluttet eller mens det er igang.

Vedrørende jeres eget arbejde med at støtte hukommelsen hos jeres datter, så vil jeg anbefale, at I laver mange forskellige memory-spil- simpelthen ved at klistre forskellige temaer op på karton og klippe ud i brikker- det kan være alt muligt: Reklamer for tøj, billeder af blomster, heste, familien, sportsgrene. Hun kan jo selv være med til at lave spillene og gøre mere eller mindre ud af det. Det med PC-spil kan blive for ensporet, der skal knyttes noget socialt til.

Giv hende så vidt muligt ansvar for selv at huske ting i hverdagen- kig på skemaet, der er gymnastik, dansk osv. Lav lister over, hvad der f.eks. skal med til gymnastik: tøj, sko, håndklæde og giv hende listen, så må hun selv klare resten Lær hende dermed at bruge skriftlighed- huskesedler, for det får hun brug for i sit liv.

Læs historier for hende og lad hende læse for jer- og snak om det læste. Snak også om film, som I ser sammen- Hvad skete der, hvad var det sjoveste? Spol gerne tilbage til eventuelle særlige passager i en film.

Gå på museer og snak om det, I ser.

Har hun fritidsinteresser? Ellers prøv jer frem, det er meget vigtigt for udvikling af hjernen, hukommelse og opmærksomhed, at man laver forskellige ting.

Støt hende også i at få flere venner end den ene, måske møder hun nogle nye, hvis hun prøver sig lidt frem med interesser.

Held og lykke med det altsammen!
De venligste hilsner
Anette Albeck