Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste 27-03-2008 09:16
By adminadmin Reply

Vores dreng Frederik på 3 år (født uge 27+1) skal forhåbentlig starte i specialbørnehave til august, og i den forbindelse skal jeg i en periode have orlov med tabt arbejdsfortjeneste.

Frederik tæller for 3 børn i dagplejen, og jeg tror ikke, vi får problemer med at få bevilliget tabt arbejdsfortjeneste, da min mand på nuværende tidspunkt får tabt arbejdsfortjeneste efter behov, hvis jeg er syg eller Frederik ikke kan klare at komme i dagpleje en dag. (Frederik er i dagpleje hjemme hos mig)

Vi har kommunens opbakning til at han har brug for en lang indkøringsperiode. Da Frederik er meget sansesart, tror vi, det er bedst det er mig der tager orlov fremfor min mand, når han skal køres ind i børnehave, så der er fred og ro når han kommer hjem.

Mit spørgsmål er vedr. beregningen af tabt arbejdsfortjeneste:

Da jeg arbejder som dagplejer, er min arbejdstid 48 timer pr. uge. Jeg er helt med på at indtægten bliver mindre, da jeg mister mit dagplejefradrag, men jeg har jo heller ikke udgifterne. Men vil indtægten blive beregnet i forhold til 48 timer eller reduceret til 37 timer. Da der er jo ikke tale om overarbejde eller lign, og lønnen som dagplejer er ikke særlig høj, vil det betyde en temmelig stor indtægts nedsættelse, hvis beregningen er i forhold til 37 timer.

Hvis det går godt med indkøringen, er det ikke noget problem for os, men det er jo ikke til at vide om det strækker sig over en længere periode.

Det har været en svær start i dagplejen, der var store problemer med forståelsen for Frederiks problemer. Men efter dagplejen var med til møde hos ergo- og fysioterapeuterne på Aalborg sygehus, har vi fået et rigtig godt samarbejde og det vigtigste for os som forældre - Forståelse. Det har også haft stor betydning i forhold til bevilling af tabt arbejdsfortjeneste og indstilling til specialbørnehave m.v. Frederik skal igang med en udredning, da han har mange problemer i hverdagen.

Venlig hilsen

Eva

 
Re: Beregning af tabt arbejdsfortjeneste 27-03-2008 09:17
By adminadmin Reply

Jeg vil allerførst lige sige, at jeg synes, det lyder rigtig godt, at i oplever et positivt samarbejde med kommunen (både dagplejen og også i forhold til bevilling af tabt arbejdsfortjeneste). Det er altafgørende for forældre, der har et barn med særlige behov, at der er forståelse for disse. Jeg synes også, det lyder positivt, at man allerede nu, hvor Frederik kun er 3 år, går igang med udredning. Jo tidligere man kan sætte ind, jo bedre for hans trivsel og udvikling.

Vedr. dit spørgsmål om beregning af tabt arbejdsfortjeneste, så vil jeg opfordre jer til i god tid at få dette afklaret med jeres sagsbehandler - både i forhold til jeres overvejelser omkring, om det er dig eller din mand, der skal stå for indkøringen, og også i forhold til selve udregningen.

Udgangspunktet ved bevilling af tabt arbejdsfortjeneste er, at man skal kompenseres for det reelle indtægtstab man får. Hvis det fx. handler om nogle timer, så udbetales kompensation på baggrund af lønseddel, hvoraf den mistede indtægt fremgår.

Det er korrekt, at der som hovedregel ikke kan ydes kompensation for mistet indtægt udover 37 timer. For dit vedkommende er jeg dog ret sikker på, at det ikke vil have betydning, at dit samlede timetal ugentligt hedder 48. Det er jo den virkelighed i som dagplejere har med "fleksible åbningstider".

Jeg vil dog som nævnt, opfordre dig til i god tid at kontakte jeres sagsbehandler og få en endelig afklaring på muligheder og beregning.

Med ønsket om en rigtig god indkøring i børnehaven for Frederik.

Venlige hilsner
Mette