Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Bevilling af tabt arbejdsfortjeneste 01-04-2008 14:32
By adminadmin Reply
Jeg er mor til et par tvillinger på 1½ år der er født 8 uger for tidligt.  De er meget syge og jeg har fået afslag på ansøgning om "tabt arbejdsfortjeneste", trods min læges udtalelse om at de er langvarig kroniske syge. Er der nogen inde hos jer der kan rådgive mig i denne sag ? 
På forhånd tak.
 
Venlig hilsen
Anita

 

 
Re: Bevilling af tabt arbejdsfortjeneste 01-04-2008 14:34
By adminadmin Reply

Kære Anita

Du skriver ikke noget om, hvad dine tvillinger fejler, om du tidligere har modtaget tabt arbejdsfortjenese mv. Jeg kan derfor kun svare dig ret overordnet.
Det at et barn af en læge bliver "diagnostiseret" som kronisk syg, udløser ikke automatisk ret til tabt arbejdsfortjeneste. For at kunne få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, skal det vurderes nødvendigt/påkrævet, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene der passer barnet. Det vil altså sige, at såfremt man i dagplejen eller vuggestuen har mulighed for at tage de nødvendige hensyn til barnets behov, så er det jo ikke påkrævet, at barnet passes i hjemmet.

Man har altid krav på en skriftlig afgørelse med klagevejledning. Hvis du ikke er enig i / tilfreds med den afgørelse der er truffet, er der således altid mulighed for at klage over afgørelsen. En klage skal indsendes inden 4 uger fra modtagelse af afgørelse.

Med venlig hilsen

Mette