Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Tvillingehjælp? 02-06-2008 14:50
By adminadmin Reply

Hej,

 

Vi har et par præmature tvillinger, født uge 31. Pigen var væksthæmmet og vejede 820 g, drengen 1688 g. Efter længere ophold på Rigshospitalet og vores lokale hospital (Bornholm) er vi hjemme og tvillingerne er efterhånden næsten fem måneder gamle. Heldigvis trives de ok, bortset fra pigens kolik. Vi har en storesøster på seks år. Min mand pendler til Kbh og er desuden kronisk syg. Vi kan snart ikke overskue hverdagen mere og har bedt kommunen om en form for tvillingehjælp. De har nu syltet vores sag i halvanden måned og siger, at de ikke kan gå ind i sagen med mindre storesøster lider tungt og at tvillingerne har varige men. Vores pædiater vil meget gerne hjælpe, men kommunen bliver ved med at spænde ben. Ved I om vi efter loven har ret til noget aflastning i denne situation?

 

Mange hilsener

Thomas & Karen
 

 
Re: Tvillingehjælp? 02-06-2008 14:51
By adminadmin Reply

Kære Thomas og Karen

Man får tydeligt fornemmelsen af, at i er meget spændt for i øjeblikket med 3 børn, hvoraf de to yngste er tvillinger født for tidligt med meget lav fødselsvægt, og hvor far desuden er kronisk syg!

I forhold til kommunens mulighed for at bevilge aflasting/barnepige er det korrekt, at der skal være tale om en længervarende, indgribende lidelse hos en eller begge tvillinger, såfremt bevilling skal ske i henhold til Servicelovens § 41.

Aflastning kan dog også bevilges i henhold til § 52. Dette vil dog indebære, at kommunen i første omgang udarbejder en socialfaglig undersøgelse, og ud fra denne vurderer, at der er behov for aflastning.

Jeg kan derfor ikke give jer et konkret svar på, hvorvidt i er berettiget til aflastning. Det vil bero på en konkret vurdering.

Jeg kan dog ikke helt forstå, at i sådan uden videre bliver afvist af kommunen, uden at man tager stilling til, hvorvidt sagen bør undersøges nærmere.

I nævner, at jeres pædiater gerne vil være jer behjælpelig. Kunne vedkommende eventuelt lave en udtalelse til kommunen, hvor der redegøres for det forløb i har været igennem, om den aktuelle situation mv.

Tvillingerne følges formentlig også fortsat tæt af en sundhedsplejerske. Hvad er hendes vurdering? Hun vil eventuelt også kunne støtte op med en udtalelse.

I vil under alle omstændigheder have ret til et skriftligt afslag, som I så har mulighed for at klage over til det Sociale Nævn.

Venlige hilsner
Mette