Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Lav intelligens? 04-12-2008 15:48
By adminadmin Reply

I en af jeres pjecer" født for tidligt -barnet i skole og sfo" skriver I at børnene bliver fejlagtigt sat i bås under "børn med lav intelligens".

Vores datter er lige blevet testet med en af de almindelige test af PPR, resultatet af denne viser: retarderet i mild grad.

Hvordan er erfaringerne med de almindelige test og præmatur børn???
I samme pjece anbefaler I PAS-analysen, - hvor kan man få testet barnet med denne test??? Jeg har ledt forgæves.

Vil blive meget glad for et svar:)

Med venlig hilsen
Merete

 
Re: Lav intelligens? 04-12-2008 15:52
By adminadmin Reply

Kære Merete,

Jeg har selv interesseret mig særligt for for tidligt fødte børns senere udvikling og har i samarbejde med andre læger og flere psykologer forsket i emnet i snart 20 år. Et af de vigtigste fund i vores egne efterundersøgelser at de 'mindste' for tidligt fødte børn (det var børn med fødselsvægt under 1500 g i 1980-82 og under 28 uger/1000 gram i 1994-5, og under 26 uger i 1999-2003) har en gennemsnitlig intelligens som er nedsat med ca. 1 standarddeviation. Det betyder i praksis at at halvdelen af de for tidligt fødte barn scorede blandt de laveste 16% af børnene i kontrolgruppen og at ca. 20% af de for tidligt fødte scorede under normalområdet. Vi brugte almindelige børne-intelligenstests. Vi fandt ingen tegn til at der skulle være særlige områder af intelligensen (den kognitive funktion) som var specifikt påvirket af den for tidlige fødsel og har derfor konkluderet at den mest dækkende beskrivelse af problemet for gruppen af de mindste for tidligt fødte børn som helhed er et generelt
kognitivt problem.

Det betyder ikke at der ikke kan være væsentlige ujævnheder i 'profilen' for det enkelte barn med både stærke og svage områder. Men når man ser på gennemsnittet af en gruppe af de mindste for tidligt fødte børn er der altså en jævnt nedsat profil. Det er også vores konklusion ved at læse lignende efterundersøgelser fra udlandet.

Det betyder heller ikke at problemet er ligeså stort for de lidt større for tidligt fødte børn. Tværtimod, mener jeg at problemet er meget mindre for gruppen af børn som 'kun' er født 6-8 uger for tidligt. Det er vi ved at undersøge nærmere.
 
Ikke alle er enige i min opfattelse af et generelt kognitivt problem. De mener tværtimod at for tidligt fødte børns intelligens typisk er normal men at udviklingen er hæmmet af et eller flere problemer, f.eks. vedr. motorik, sanser, perception eller opmærksomhed. Man må sige at der er en almindelig - og ofte heftig - diskussion af intelligensbegrebet, så det ikke bare vedrørende for tidligt fødte at det kan diskuteres.
 
Vi har i senere undersøgelser vist at score på intelligenstesten i 4-5 års alder kunne forudsige skoleforløbet op til 9. klasse. Vi kaldte det 'skolevanskeligheder' hvis barnet fik ekstra støtte i skolen og alligevel gik ud af skolen efter 9. klasse. Det viste sig at 17% af kontrolbørnene med normal fødselsvægt havde 'skoleproblemer'. Men det var 40% af børnene med fødselsvægt under 1500g. Men det viste sig også at børn med fødselsvægt under 1500 g som scorede normalt i intelligenstesten da de var 4 år gamle havde samme risiko for 'skoleproblemer' som børnene med normal fødselsvægt.

På det praktiske plan mener jeg at det er ret let at teste intelligensen hos et barn på 4-6 år,og at en lav score betyder at der er stor risiko for problemer i skolen. Det betyder at både skole og forældre har grund til at være særligt opmærksomme. Der er 2 ting som kan gøres. For det første at være opmærksom på netop dette barns behov , styrker og svagheder. For det andet at have forventninger som er realistiske. Det er galt at stille for store krav, men det er også galt at stille for små krav. Det er vigtigt med en særlig opmærksomhed og måske også særlig kompetance når man ikke kan regne med at barnet udvikler sig og lærer i takt med sine jævnaldrende. Det kan være lettere at få hjælp når man har et testresultat.

Jeg tror alt i alt at skolerne og familierne og måske også samfundet gør det godt. I disse år drejer vores forskning sig om hvordan det går 'de mindste' børn i 20-30 års alderen. Det ser ud til at de allerfleste flytter hjemmefra, får uddannelse, indkomst, familie, og børn.

mange hilsner
Gorm