Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Støttemuligheder og TA? 08-07-2009 15:45
By adminadmin Reply

Hej Fagpanel

 

 

Vi har fået tvillinger født i uge 30+1. Det går efter omstændighederne godt med dem. Jeg har talt med vores sundhedsplejerske og en småbørnskonsulent om, hvordan de skal passes. Det blev til en dagplejer, hvor de skal tælle for 3 børn.

 

Småbørnskonsulenten anbefaler mig at tale med min sagsbehandler, om der er nogen form for støtte/hjælp at hente fra kommunen. Men jeg vil gerne lige være klædt på inden det møde. Hvad kan vi få af hjælp? Har hørt lidt om tabt. arbejdsfortjeneste – får jeg så min normale løn eller dagpenge, og kan det veksle mellem mig og min mand? Vi har også snakket om pædagogisk friplads – er det indkomstbestemt? Er der andet, jeg bør snakke med hende om?

 

 

Hilsen Karina

 

 
Re: Støttemuligheder og TA? 08-07-2009 15:45
By adminadmin Reply

Kære Karina

Jeg kan ikke af din mail se, hvornår dine tvillinger er født, hvor længe de er blevet passet hjemme, og hvorvidt de har nogle helt særlige behov som følge af den for tidlige fødsel, herunder om de udviser stor utryghed, sanseintegrationsproblemer mv. Du skriver, at det efter omstændighederne går godt med dem.

I forhold til eventuelle muligheder for støtte fra kommunen, så er det rigtigt, at nogle forældre med for tidligt fødte børn bevilges tabt arbejdsfortjeneste, såfremt barnets/børnenes behov nødvendiggør, at barnet passes i hjemmet.
 

I Jeres situation kunne det (afhængig af børnenes behov) eventuelt komme på tale, at der vil kunne bevilges tabt arbejdsfortjenest de dage, hvor dagplejemor er syg, eller der er andre omstændigheder som gør, at børnene vil skulle passes af andre end den faste dagplejer. Det vil dog kun blive bevilget, såfremt det vurderes, at børnenes særlige behov nødvendiggør sådanne særlige hensyn.

Udover tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens § 42), er der også mulighed for at får dækket merudgifter, som følge af et barns indgribende/langvarige lidelse (Servicelovens § 41), men dog igen kun såfremt man opfylder betingelserne. Du vil kunne læse mere uddybende om betingelser mv. i tidligere indlæg.

I forhold til mulighed for socialpædagogisk friplads, så vurderes dette på baggrund af barnets/børnenes socialpædagogiske behov. Eventuel bevilling er indkomstafhængig.

Hvorvidt det kunne være relevant at drøfte øvrige muligheder for støtte, vil naturligvis være afhængig af Jeres børns særlige behov. Sagsbehandleren vil kunne rådgive Jer om forskellige muligheder med udgangspunkt i netop Jeres børns særlige behov.

Sommerhilsner fra
Mette