Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Socialevanskeligheder, 10 år 11-11-2009 21:24
By adminadmin Reply

Hej.
 

 

Vi har en dreng på 10 år. Han er født i uge 26 og vejede 790 g.
 

Rent fysisk har det været et uproblematisk forløb. Han er sjældent syg og er godt med mht højde m.v.
 

 

Psykisk og socialt har der været flere senkomplikationer. I børnehaven havde han støttepædagog da han havde svært ved mange indtryk og havde brug for struktur og forudsigelighed. Ligeledes har han haft brug for en del voksenkontakt.
 

Nu går han så i 3. Klasse. Fagligt er der ikke de store problemer. Han klarer sig som gennemsnittet, er min vurdering. Men socialt syntes vi ikke han fungerer.
Han henvender sig ofte til de noget yngre børn og virker på mange måder ikke som en dreng på 10 år. Det resulterer i at han ikke har mange kammerater i skolen.
Herhjemme leger han med hans lillebror på 6 år og ofte virker de som jævnaldrende.
 

 

Hans leg er ofte larmende og har sjældent noget særligt formål eller handling.
Han er en usikker og sårbar dreng, der har mange spekulationer om alt muligt.
 

Vi har prøvet at snakke med skolen om dette, men de ser ingen problemer. Fagligt klarer han sig jo OK, han kan sidde stille o.s.v. Men vi kan mærke at vores dreng ikke har det godt og ikke trives, samt at han på mange måder ikke fungerer som en dreng på 10 år. Vi har fået en tid ved vores læge og vil snakke med hende om problemet. Vi frygter at skolepsykologen skal indvolveres, da jeg er sikke på at de ikke ser de samme problemer som os.
 

 

Har I et godt forslag til hvordan vi kan hjælpe vores dreng bedst? Og i givet fald hvor vi kan få noget hjælp og redskaber til at håndtere dette?
 

Mvh moren

 
Re: Socialevanskeligheder, 10 år 11-11-2009 21:26
By adminadmin Reply

Kære mor,

 

 

Tak for din mail.

 

 

Det er godt, du er så opmærksom på din dreng, at du lægger mærke til hans trivsel på forskellige niveauer, både fysisk, socialt, fagligt osv. Som jeg forstår dig er det hans sociale liv og modenhed, du bekymrer dig om. Det er her, jeg fornemmer, at du oplever dig ikke tilstrækkeligt forstået af nogle af de professionelle omkring dig.

 

 

Hvis I, som du skriver, henvises til skolepsykolog, tænker jeg det som en måde, I kunne få én at være i dialog med omkring jeres dreng. Her vil der være plads til at I yderligere kan konkretisere og blive klogere på det, I ser hos jeres dreng, både det som vækker jeres bekymring og det, I oplever er hans ressourcer. I vil samtidig kunne få skolepsykologens vurdering af jeres dreng. Herunder formentlig også et bud på om jeres dreng selv oplever, han trives og fungerer eller om han selv føler han har vanskeligheder. Måske I også kan tale med psykologen om, hvordan I nænsomt kan tale med jeres dreng om situationen og om hvordan, I kan støtte ham i forhold til at gøre ham socialt stærkere og mere moden i forhold til kammerater.

 

 

Overordnet er det vigtigt, at I støtter jeres dreng i forhold til et positivt samvær med andre. En væsentlig del af det består i at anerkende og respektere, både at det sociale liv måske kan være svært for ham, og også at han på trods af vanskelighederne, som I beskriver dem, også er en dreng, der formår at fungere i hverdagen. Kort sagt at I ser både hans kompetencer og hans mindre stærke sider. Han har brug for at blive spejlet og rost ham for det, han er god til og for særlig opmærksomhed og støtte i sammenhænge, hvor han har det lidt sværere.

 

 

Helt konkret mener jeg, det kan være en hjælp for ham - og jer - hvis I ser på nuancerne i det, I vurderer som hans vanskeligheder socialt. I kan kigge på hvornår og i hvilke situationer, det går bedre end andre gange, og så prøve at få skabt mere af det, der virker positivt. I kan formentlig fremme hans sociale kompetencer ved at rammesætte situationer for ham. I kan f.eks. spille alderssvarende spil med ham, evt. med en kammerat. I kan hjælpe ham til at få inviteret kammerater og gøre hvad, I kan for at medvirke til at skabe struktur og ramme om positive aktiviteter med andre, evt. lægge op til aktiviteter som jeres dreng er lidt forberedt på. Jeg tænker, I må bruge jeres helt konkrete erfaringer med jeres dreng, både de gode og de mindre gode til at finde frem til konkrete måder, I kan støtte ham på. Han har tidligere haft gavn af struktur og forudsigelighed og har det formentlig stadig?

 

Måske hvis I ikke allerede er i gang med det, kunne han også gå til en fritidsinteresse, hvor han i en tryg og afgrænset ramme kunne være sammen med jævnaldrene. Får han nye gode oplevelser med jer og med kammerater, vil det give jer mulighed for at rose ham og give en opbakning, som kan give ham mod på endnu flere gode oplevelser og som kan medvirke til en udvidelse af hans sociale liv.

 

Mange hilsener

 

 

Lisbeth M. Gath

 

Cand. Psych. aut. psykolog, specialist i sundhedspsykologi