Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Deling af tvillinger? 08-04-2010 17:23
By adminadmin Reply

Kære Fagpanel.

Vores tvillingedrenge (født i uge 29) skal snart rykke op i børnehaven i den institution de går i. De går på samme stue i vuggestuen, og deres kontaktpædagog har hidtil anbefalet, at de skulle fortsætte på samme stue i børnehaven, da hun syntes, de havde et godt forhold. De kan godt lide at lege med hinanden, men leger også med andre. De spiser ikke frokost ved samme bord, og de er heller ikke på ture sammen, så på den måde har de været opdelt. De kan også finde på at gå på besøg på de andre stuer uden hinanden.

Nu har de ansatte på stuen imidlertid meldt ud, at de synes, de alligevel skal på hver sin stue i børnehaven. De mener, at det vil styrke deres sprog og selvstændighed. De har givet udtryk for, at de synes, at vores drenge bruger for meget internt sprog, og at de mener en adskillelse vil tvinge dem til at udvikle sig sprogligt.

 

Mht. det interne sprog er vi af den opfattelse, at de misforstår vores drenge. Herhjemme har de ikke brugt indforstået sprog i 6-9 måneder, og vi troede egentlig, at det var gledet helt ud. Det, som vi tror, de opfatter som internt sprog, er de ord/sætninger vores drenge har lært, men som de ikke udtaler rent. At de ikke har ren udtale, tror vi, kan gøre, at pædagogerne naturligvis ikke forstår det hele, men samtidig har vores drenge ikke problemer med at forstå hinanden, da det er rigtige ord for dem, og vi som forældre forstår dem godt. Set udefra kan det nok godt se ud til, at de har et internt sprog. De er lidt bagud sprogligt, men jeg har ladet mig fortælle, at vi skal tage den med ro, da de jo er født for tidligt. Jeg har også læst mig til, at man ikke skal være bekymrede for et internt sprog, så længe det ikke er deres eneste sprog. Vi er ikke selv umiddelbart bekymrede, da vi kan se en udvikling fra dag til dag. Ligeledes kan vi se en lyst til at lære mere sprog samt bruge det aktivt. Jeg har læst flere steder, at det lige frem kan sænke dem yderligere rent sprogligt at skille dem ad. Jeg ved ikke, om det er rigtigt.

Pædagogerne synes, at de er for meget sammen. De mener, at det ville være godt for dem at blive tvunget til at lege med andre (selvom de siger, at de også leger med andre). Vi er lidt forbløffede over deres udmelding om, at de skulle hænge for meget på hinanden. Hver dag når de bliver hentet er de ca. fire ud af fem gange i hver sin ende af legepladsen eller vidt forskellige steder indenfor. Vi havde indtryk af, at de gjorde, som de havde lyst til uafhængigt af, om den anden var der eller ej). Det er i øvrigt også vores opfattelse af dem herhjemme, hvor de er rigtig gode til at lege sammen (hvilket vi er lykkelige for), men de leger også ofte hver for sig. De har ligeledes udviklet hver deres interesser, som de hver især fastholder. Vi er klar over, at vi kun ser en brøkdel af deres hverdag i institutionen, men det var ikke den opfattelse, vi havde.

Pædagogerne siger, at de aldrig har haft et sæt tvillinger, som var så nært knyttede, som vores er. Jeg vil give dem ret i, at de er knyttede til hinanden, men vi føler ikke, det er en hæmsko. Generelt har vores drenge tendens til at være meget knyttede ikke kun til hinanden men også til især mig (deres mor). De har haft et meget stort kontaktbehov og har det stadig. Jeg mener selv, at det er en konsekvens af den for tidlige fødsel, hvor jeg var afskåret fra dem i flere måneder, samt de var afskåret fra hinanden. Jeg var afskåret fra dem i henholdsvis to og tre måneder pga. omstændighederne på hospitalet. Efter fødslen blev de først genforenet mere end en måned efter. Det tilsammen, tror jeg, har gjort, at der har været et større behov for senere at føle sig knyttet til både mig og hinanden. Jeg har hele tiden følt, at det var vigtigt at efterkomme deres behov på det område samtidig med, at jeg selv har haft stor glæde af det.

Jeg tror, deres kontaktbehov over for hinanden er udsprunget af det. Vil det være sundt for dem at blive tvunget til at være hver for sig, eller vil det have en negativ indvirkning at blive delt, før de er klar, og så groft sagt fornægte dem, det behov de har? Jeg er bange for, at de oplever det som et svigt, som de på en måde også oplevede efter fødslen.

Vores drenge er meget udadvendte og har stort gå-på-mod, så de har ikke problemer med at færdes blandt andre børn og voksne. Vi har i stor udstrækning været skånet for mange af de følger, der kunne have været på det område. Pædagogerne har ikke tidligere erfaring med for tidligt fødte, og derudover er der et andet sæt tvillingedrenge (født til tiden) på deres stue, som jeg føler, de bliver sammenlignet med. Vores drenge er meget ens af udseende og elsker at være sammen, hvorimod de andre tvillingedrenge ser vidt forskellige ud og ikke er lige så knyttede til hinanden. De skal på hver sin stue i børnehaven, og jeg oplever, at det opfattes som det mest ønskværdige, hvis de kan ligne/opføre sig så lidt som muligt som tvillinger.

Vi er i vildrede nu, da vi oprindeligt var enige med institutionen om, at de skulle fortsætte sammen, så vi har ikke rigtig overvejet den anden mulighed, før vi for nyligt blev præsenteret for den. Det er klart, at vi har flest argumenter for, at de skal forblive sammen, da det var sådan beslutningen oprindeligt var. Vi er dog heller ikke interesseret i at træffe en forkert beslutning, hvis det rent faktisk gavner dem mere at være adskilt. Hvad er Jeres råd i denne situation?

Med venlig hilsen
Moren

 
Re: Deling af tvillinger? 08-04-2010 17:25
By adminadmin Reply

Kære moren,

 

 

At være tvilling er der som oftest flest fordele ved.

 

At være præmatur kan give besværlige situationer i opvæksten og kræve ekstra bevågenhed fra de voksnes side. Her tænker jeg specielt på de overgange/skift, der er for jeres drenges vedkommende fra vuggestue til børnehave, men også senere til skole.

 

Derfor er det meget fint, at både I og pædagogerne har nogle overvejelser om drengenes behov i det skift, der er forestående.

 

Præmature har især i de situationer brug for at kunne forberede sig til ændringer i pasningen og fortsat bevare trygheden i hverdagen.

 

Ved at læse dit brev er jeg overbevist om, at jeres observationer af jeres drenges udvikling er meget alsidige og gennemtænkte, og jeg forstår jeres vildrede.

Jeg synes, at I skal kigge på hvilke fordele, der kan være for jeres drenge at blive på samme stue, som I selv er mest stemt for, og som jeg er enige med jer i.

Med den beskrivelse af drengene er jeg ret sikker på, at de drager fordel af at være sammen, og at det ikke er en ulempe, hverken sprogligt eller socialt, måske tværtimod.

 

I skal fortsat være opmærksomme på at tilgodese deres individuelle udvikling og personlighed. Bl.a. ved at lade dem have deres forskellige interesser, som du skriver, de har. At bruge deres navne (og ikke ”tvillingerne” ), at have deres legekammerater hver især, og at begge kommer til orde, når der skal fortælles om oplevelser fra børnehaven.

 

Hvis det senere viser sig, at drengene udvikler sig meget forskelligt i begavelse, socialt m.v. kan det blive en fordel, at skille dem ad f.eks. i skolen, for at give plads til begges behov for indlæring, leg, interesser m.v..

 

 

Mvh

Grethe