Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Børnehavestart 25-08-2013 19:07
By adminadmin Reply
 
Jeg har en søn, der er født tre mdr før tid. Han nærmer sig efterhånden alderen for børnehavestart. I vores kommune sker dette, når barnet er to år og elleve mdr. Jeg ønsker på grund af hans tidlige fødsel, at han skal vente indtil hans termin i april. Desværre kigges der kun på cpr nummer i vores kommune.
 
En udsættelse kræver et større arbejde af dagplejepædagogen, dagplejer og forældre, da der skal laves en indstilling til et visitationsudvalg med begrænset og om overhovedet viden om præmature.
 
Vores søn trives og udvikler sig særdeles positivt og vil efter min vurdering være at betragte som aldersvarende. Vi forældre, dagplejepædagog og hans dagplejer har arbejdet hårdt i forebyggelsens tegn og det tænker vi naturligvis har været medvirkende til han udvikler sig så positivt. Han har været langsom motorisk og sårbarhedsmæssigt væres påvirket af hans start, men efterhånden synes jeg, det er svært at se han har særlige vanskeligheder. Derfor skal han selvfølgelig i børnehave, når han er klar.
 
Han har astma/ab og får forebyggende medicin året rundt og har gjort det siden han fra fødsel var et år. Har det med den alder han har nu nogen betydning om det bliver vinter eller forår inden han starter? Han får jo astmasymptomer ved luftvejsinfektioner og derefter nedsat trivsel og appetit.
 
Det kan også tilføjes, at der heller ikke findes en mindre børnehave med kompetencer i forhold til for tidligt fødte, så heller ikke der synes jeg, der trods alle gode tanker om inklusion er det bedste pasningstilbud at se frem til. I så fald dette kendskab fandtes i bhv, så de kunne imødekomme evt.vanskeligheder mit barn måtte få, så kunne det jo være ok at starte før tid.
 
Altså der forventes at et ekstremt for tidligt barn skal kunne starte pasning til almindelig tid i et miljø,der ikke er gearet til det. Py ha jeg synes det er store krav til et barn, der trods alt fik bevilliget dobbeltplads på grund af for tidlig fødsel og har profiteret af at være i et pasningsmiljø, der både har skånet og udfordret.
 
Så alle gode råd og anbefalinger modtages i forhold til, at få mit barn godt videre. Ved jo at flere præmature netop ved børnehavestart, når miljøet bliver større med flere krav kan begynde at reagere og vise tegn på senfølger.
 
Har heldigvis mulighed for at skåne ham med korte dage og fridage ind imellem.
 
Venlig hilsen en frustreret mor. 
 
Re: Børnehavestart 25-08-2013 19:17
By adminadmin Reply
 
Kære "en fustreret mor" til næsten børnehavebarn.
 
Jeg forstår dine tanker og bekymringer. Din søn er meget fortidlig født og har fået god omsorg læser jeg. Omsorg både af sine forældre og systemet incl. dagplejemoderen. Det er rigtig godt og det sætter du pris på. Du har sikkert også arbejdet for det, er jeg sikker på. Det er super fint.
 
Det er desværre sådan, at man i systemet først hjælper, når der er symptomer fra barnet. Så jeg tænker også, det kan være svært at få udskudt børnehave start. Jeg læser din søn er i god udvikling, men også at han er een af de mere sårbare. Så en blid start med mange fridage og korte dage vil være godt. Der er mange af de sårbare også født til tiden i "min verden". Dejligt med jer omsorgsfulde forældre. Det er rigtig godt, men det er også godt at have tillid til de kære små. de mærker det hele. Det er en svær balance. Jeg har forskellige forslag:
 
- Spørg først een x mere om det kan være muligt at få udskud børnehavestart i mindst 2 mdr. Spørg højere oppe i systemet. 
- Kender du børnehaven, din søn skal starte i, kunne I jo besøge den og se, hvordan han trives mellem de store børn. 
- Jeg skriver dette for fortsat at forebygge, da jeg læser din søn er velfungerende og alderssvarende. 
 
Er det ikke muligt vil jeg anbefale dig at bruge den fleksibilitet, jeg hører du har jobmæssigt:

- Har du måske mulighed for at få nogle måneders orlov og have din lille søn derhjemme ?
- Indkøringen er vigtig. Har du mulighed for at have mindst 1 uges ferie, for at indkøre din søn.
- Første dag med ½ time hvor du er der. næste dag ½ time alene der.
- Så 2 timer alene hor du er der den første ½ time.

Måske børnehaven har et program med forslag for indkøring. Det ved jeg man nogle steder i København har.
At dit arbejde, som jeg læser dit brev, er fleksibelt syns jeg du skal benytte dig af, så din søn har korte dage og fridage. Se og lyt meget til ham. Observer ændringer i hans adfærd, sovevaner m.m. Ofte er det små tegn, der skal aflæses. Tag tegnene/reaktionerne alvorligt. Reager på dem.
 
Måske vil det bare gå glidende. Det er vigtigt, at din søn ser og fornemmer, at hans forældre er glade og trygge ved den nye situation, ved den beslutning I har taget (tager). Se det positive i situationen. Tal med jeres søn om det nye der skal ske i positive og spændende vendinger.
 
Held og lykke med jeres gode søn
 
Lena Dyhrberg