Bestyrelses-login
Giv en donation

Velkommen til vores fagpanel

Velkommen til Dansk Præmatur Forenings fagpanel, hvor foreningens medlemmer kan stille spørgsmål til fagpersoner om for tidligt fødte.  Alle spørgsmål og svar offentliggøres på hjemmesiden. Det er muligt at være anonym, hvis blot redaktøren er bekendt med medlemmets navn og medlemsnummer. Ønskes anonymitet, bedes dette oplyst ved henvendelsen til Fagpanelet.  

Send dine spørgsmål til: fagpanel@praematur.dk 
 


 Du skal log in for at kunne deltage i debatten log in or register
Lukket tråd

Rapporter fra PPR 29-09-2013 21:58
By adminadmin Reply

Den 10.06.13 var jeg som forælder til præmature tvillinger på 8 år, til møde på skolen, hvor børnepsykologen fra PPR skulle fremlægge konklusionerne fra børnerapporterne for begge børn.

Ved forarbejdet tre måneder tidligere var psykologen blevet grundigt briefet både mundtligt og skriftligt om børnenes præmature historik, så som fødselsvægt på hhv 1150 g. og 1780 g. samt 7 uger på neonatal afdelingen i 2005. Endvidere oplysninger om skilsmisse i august 2009 og børnenes store vanskeligheder ved det ugentlige skift i en 7-7 deleordning samt andre relevante input fra Dansk Præmatur Forenings pjece om skolestart etc.

Desværre forelagde psykologen de to børnerapporter uden behandling af de præmature omstændigheder, og da jeg stillede ham spørgsmål om præmature børn, svarede han, at han ikke var efteruddannet på emnet og ikke kunne svare på om det præmature aspekt, var mere relevant end alle andre forklarings parametre. Det oplevede jeg, som meget skuffende og ikke professionelt.

Mit spørgsmål til panelet er følgende:

- er en børnerapport fra et PPR center uden behandling af emnet "præmature børn" en fagligt lødig rapport set i oven nævnte kontekst?

- hvad kan man forvente af landets PPR i relation til at kunne skelne mellem præmatur symptomer, ADHA, hyperaktive, etc ???

- er det berettiget at klage til PPR for, at få det præmature tema belyst således at børnene støttes og deres særlige behov afhjælpes på grundlag af de rette forudsætninger?

På forhånd tak.

En far 

 
Re: Rapporter fra PPR 29-09-2013 22:05
By adminadmin Reply

Kære far!

Selve det at være født for tidligt er, så vidt jeg ved, ikke et speciale i sig selv. Det er et livsvilkår, der som andre særlige vilkår medfører en særlig sårbarhed vedr. udvikling af vanskeligheder.

Nogle praemature børn kommer igennem en meget tidlig fødsel uden eftervirkningerne, så man kan ikke generalisere på baggrund af selve fødselstidspunktet. derfor giver det naturligvis meget mening at tilgodese børnene så meget som mulig både for, at støtte udviklingen og mhp at forebygge evt vanskeligheder, så vidt det overhovedet er muligt.

Generelt skal man som psykolog være indstillet på, at imødekomme både børn og forældre i så høj grad som muligt og være indstillet på, at indhente information og viden, hvis man ikke føler sig ordentligt fagligt klædt på i en given situation. Så en pure afvisning er ikke professionelt i orden, man skal tilstræbe dialog og forståelse.

Hvis det kommer til, at man laver en undersøgelse og en evt. diagnose kommer på tale, så skelner man ikke specifikt mellem for tidligt fødte og andre vilkår. Man ser samlet på selve individet, opvækst, graviditet og fødsel, herunder tidspunkt for fødsel, sociale vilkår, tilstødende omstændigheder ( sygdom i familien, misbrug o. lign.)samt selve den måde , barnet fungerer på kognitivt, følelsesmæssigt g socialt.
Hvis der f.eks. er tale koncentrationsbesvær og uro , så er det vigtigt at være opmærksom på, hvis der evt er tale om for tidlig fødsel, men hvis man vurderer, at en diagnose som ADHD er relevant, så er det praemature en del af selve dette barns situation, ikke en særlig diagnose, diagnosen udgør et samlet billede.

Du beskriver skilsmisse og deleordning, det er jo også vigtige brikker i forståelsen af børnenes liv, sådan som du selv beskriver det. Vedrørende deleordning 7/7, så er der mange børn, der ikke trives med ikke at have en fast base, det kan være særlig svært, hvis man i øvrigt har vanskeligheder. Det er en anden sag, men hvis jeres børn har trivselsproblemer, kan det også være her, man laver ændringer, hvis det er muligt.

Venlig hilsen

Anette Albeck, psykolog