Bestyrelses-login
Giv en donation

Profil af fagpanel eksperterne
 

Gorm Greisen, 
Børnelæge

Overlæge og professor på Rigshospitalet. Med speciale i nyfødte børns sygdomme. 

Børnelæge med speciale i nyfødte børns sygdomme. Har interesseret sig særligt for hjerneskade hos nyfødte børn, hvorfor de opstår og deres konsekvenser for barnet og familien. Er nu overlæge og professor på Rigshospitalets neonatalklinik.


Maria Danielsson
Ergoterapeut

Uddannet år 2003. Siden arbejdet på en specialskole med handicappede børn, som sagsbehandlende ergoterapeut, på genoptræningscenter for børn med erhvervet hjerneskade og nu som børneergoterapeut i PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning) i en kommune.

Har i kommunen bl.a. præmatur gruppe én gang om måneden med sundhedsplejersken, tilbud om hjemmebesøg og samarbejde med barnets nærmiljø (herunder dagplejen, børnehave, skole etc.). Anvender diverse undersøgelsesredskaber i forbindelse med udredning af barnets motoriske udvikling. Udfører ligeledes sanseintegrationsbehandling m.m.


 

Hanne Agerholm 
Fysioterapeut

Arbejder på Børneafdelingen på Ålborg sygehus med speciel interesse i for tidligt fødte børn. 

Født 1949.
Uddannet som fysioterapeut i 1972 og har siden da arbejdet med børn. Arbejdede fra 1972-76 med handicappede børn på Aalborgskolen. Har siden 1976 arbejdet som afdelingsfysioterapeut på børneafdelingen på Aalborg Sygehus Nord. Finder arbejdet med børn fascinerende og er optaget af, hvordan børn stimuleres bedst muligt i deres udvikling. Har speciel interesse i arbejdet med for tidligt fødte børn og har bl.a. skrevet to artikler om for tidligt fødte børn på baggrund af efterundersøgelser i henholdsvis 3-4 års alderen og 9-10 års alderen.


Jette Myrup Jacobsen
Tale/hørepædagog 

Uddannet tale/hørepædagog i 1992 fra Danmarks Lærerhøjskole i København. Desuden uddannet børnehavepædagog.
Har arbejdet med blinde og svagtseende børn og unge, har arbejdet som døv/blindekonsulent og har igennem dette arbejde fået meget stor erfaring med for tidligt fødte børn. Har endvidere arbejdet i børnehaver og arbejder i dag som lærer på specialskolen ” Sigrid Undset Skolen” i Kalundborg, hvor hun også fungerer som tale/hørepædagog. 


 

Lisbeth Milting Gath,
Psykolog

Specialist i sundhedspsykologi med særlig interesse i mor-barn relationer samt sorg og krise ifm. fødsel. Arbejder på Rigshospitalets neonatalafdeling. Arbejder desuden på børneafdelingen med psykologisk rådgivning og terapi med børn og familier. Er selv mor til tre børn. 


 

 

Anette Albeck 
Psykolog

Anette Albeck er autoriseret psykolog og specialist og supervisor i børnepsykologi. Har været psykolog i 22 år, heraf offentligt ansat som konsulent for alle former for specialundervisning i 19 år, og de sidste 3 år sin egen praksis.

Besvarer spørgsmål vedrørende børns psykiske og neurologisk betingede vanskeligheder, både socialt og specifikt i forhold til forskellige funktionsområder, som f.eks. sprog, hørelse, koncentration, sociale kompetencer. Modtager også gerne spørgsmål om de udviklingspsykologiske forhold i de forskellige perioder af livet, spædbarnsperioden, småbarnslivet, dagligdagen i dagsinstitutioner, skolen og evt. særlige behov, pubertet og voksenliv, familielivet og søskende, opdragelse og meget andet. For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden: www.anettealbeck.dk


Christina Jørck
Børnepsykolog

Uddannet cand. psych. i 2001.  Har tidgere arbejdede i Københavns Børne-og Ungeafdeling i Rådgivningsenheden, nu ansat i retspyskiatrien.

Har i sin studietid - af såvel faglig som personlig interesse - beskæftiget sig en del med præmature børn samt eventuelle følger af præmatur fødsel. Er selv præmatur tvilling født i 1974. Har cerebral parese, hvilket medfører brug af krykker og manuel kørestol. 


 

Ulla Lebahn 
Børneergoterapeut 

Hun er uddannet med speciale i, at arbejde med børn med spisevægring, svær kræsenhed og fobisk tilgang til mad. Hun har siden 2005 været en del af spiseteamet på Kolding Sygehus, hvor hun nu er på deltid, samtidig med hun siden 1. august 2012 har drevet egen praksis også på deltid. Hun modtog i november 2011 ergoterapeutforeningens innovationspris for sit arbejde med, at udbrede kendskabet til behandlingskonceptet. I juni 2012 modtag hun et rejselegat fra Protac, som skal benyttes til et par kurser i USA om spiseproblemer hos særligt sensitive børn. 

For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden www.lebahn.dk.   


 

Lena Dyhrberg
Privat sundhedsplejerske

Hun har 25 års erfaring som sundhedsplejerske, hun driver privat praksis fra Nyborg, hvor hun både tager imod forældre i konsultationen, tager på hjemmebesøg eller afholder telefonkonsultationer. Hun har deltaget i en række udsendelser af TVFyn med forskellige temaer bla. for tidligt fødte børn. Hun er forfatter til bogen Født Klog

For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden www.sundhedsplejerske.com


 

Karoline Lindberg
Spædbarnsterapeut

Uddannet pædagog i 2001 og ID-psykoterapeut i 2009. Driver nu sin egen klinik Sans og Psyke i Tølløse. Har arbejdet med børn i mange år bl.a. i børnehaver, SFO, med tidligt skadede og misbrugte børn i England og Skotland 

Har erfaring med spædbarnsterapi til for tidligt fødte børn, bl.a i samarbejde med Rafael Centeret. Spædbarnsterapi kan bruges fra barnet er få dage gammel til unge og ældre - der er ingen aldersgrænse.

For yderligere oplysninger henvises til hjemmesiden www.sansogpsyke.dk