Bestyrelses-login
Giv en donation

Lokalgrupper

I en lokalgruppe er der mulighed for at møde andre forældre til for tidligt fødte børn i netop dit lokalområde. Det er meget forskelligt, hvad møderne indeholder i de forskellige lokalgrupper, da det er helt afhængigt af dem, gruppen består af. 
 

Fælles for alle grupper er, at det er et godt sted at udveksle erfaringer og en god mulighed for socialt samvær oftest uden - men også med - børn.

Der er mange forskellige måder, lokalgrupperne kan fungere på, og den kan også godt være delt op i mindre grupper. Dette kunne for eksempel være: mødregruppe, krisegruppe, temaaftener med forskellige fagfolk om ex. udvikling, motorik, sanser, ernæring eller besøg på institutioner ex.: private børnehaver, specialskoler, børnehaver, nye neonatalafdelinger. Har du lyst til at deltage, kan du ringe til den pågældende kontaktperson.  

Er der endnu ikke en lokalgruppe i dit område, og har du lyst til at være med til at starte en, kan du kontakte bestyrelsen info@praematur.dk.