Bestyrelses-login
Giv en donation

Lokalgrupper

 

<!--@ParagraphImageAltText-->

I en lokalgruppe er der mulighed for at møde andre forældre til for tidligt fødte børn i netop dit lokalområde. Det er meget forskelligt, hvad møderne indeholder i de forskellige lokalgrupper, da det er helt afhængigt af dem, gruppen består af. 
 

Fælles for alle grupper er, at det er et godt sted at udveksle erfaringer og en god mulighed for socialt samvær oftest uden - men også med - børn.

Der er mange forskellige måder, lokalgrupperne kan fungere på, og den kan også godt være delt op i mindre grupper. Dette kunne for eksempel være: mødregruppe, krisegruppe, temaaftener med forskellige fagfolk om ex. udvikling, motorik, sanser, ernæring eller besøg på institutioner ex.: private børnehaver, specialskoler, børnehaver, nye neonatalafdelinger. Har du lyst til at deltage, kan du ringe til den pågældende kontaktperson.  

Er der endnu ikke en lokalgruppe i dit område, og har du lyst til at være med til at starte en, kan du kontakte bestyrelsen info@praematur.dk.

FYN 

Gruppen mødes i 
Frivilligcenter Odense
Toldbodgade 5-7
5000 Odense C 

Se foreningens kalender for information om gruppemøder og arrangementer eller kontakt lokalgruppekoordinatorerne:

Heino Rye Rahbek Nielsen
Tlf. 4111 7053
E-mail: lokalgruppe.fyn@praematur.dk 


HOLSTEBRO OG OMEGN

Gruppen mødes i
Kultur og Frivillighuset
Nygade 22
7500 Holstebro

Se kalenderen for information om gruppemøder og arrangementer eller kontakt lokalgruppekoordinator

Rolf Eg Klint Sørensen
Tlf. 4031 8897
E-mail: lokalgruppe.holstebro@praematur.dk 


ESBJERG OG OMEGN

Gruppen mødes i
De Frivilliges Hus - Vindrosen
Teglværksgade 4
6700 Esbjerg
 

Se kalenderen for information om gruppemøder og arrangementer eller kontakt lokalgruppekoordinator

Camilla Pihl                                                Jette Lambertsen
Tlf. 2349 4558                                             Tlf 60932492
E-mail: lokalgruppe.esbjerg@praematur.dk    E-mail: naestformand@praematur.dk

 


SILKEBORG

Gruppen mødes i
Frivilligcenter og Selvhjælp, Silkeborg
Estrupsgade 4, 1. sal
8600 Silkeborg
 

Se kalenderen for information om gruppemøder og arrangementer eller kontakt lokalgruppekoordinator

Christina Borgen Nielsen og Kathrine Rytter Asger
Mail: lokalgruppe.silkeborg@praematur.dk


SØNDERJYLLAND/HADERSLEV

Gruppen arbejder med informationsformidling og foredrag. For mere information kontakt:

Susanne Elefsen
Tlf. 2144 9656
E-mail: lokalgruppe.sydjylland@praematur.dk

 


ÅRHUS OG OMEGN

Gruppen mødes i

Frivilligcenter Århus
Grønnegade 80, 3. sal
8000 Århus C

Gruppen mødes efter behov, og arbejder med informationsformidling og foredrag. For mere information kontakt:

Tine Yngvardtsen Meyer:
E-mail: lokalgruppe.aarhus@praematur.dk 


NORDJYLLAND

Gruppen mødes i
De Frivilliges Hus
Mølholmsvej 2
9000 Aalkborg.


Gruppen søger en koordinator/tovholder.

En som vil stå for, at arrangere lokalgruppemøderne - ca. 6 møder om året. Efter ønske er der også mulighed for, at arrangere foredrag, temaaftener, familiearrangementer mv. Det vil selvfølgelig være i tæt samarbejde med bestyrelsen, som naturligvis gerne hjælper med råd og vejledning. 

 


ROSKILDE

Gruppen søger en eller to koordinatorer/tovholdere.

Som vil stå for, at arrangere lokalgruppemøderne - ca. 6 møder om året. Efter ønske er der også mulighed for, at arrangere foredrag, temaaftener, familiearrangementer mv. Det vil selvfølgelig være i tæt samarbejde med bestyrelsen, som naturligvis gerne hjælper med råd og vejledning. Hvis det har din interesse, så skriv til os på nedenstående mail.

E-mail: lokalgruppe.roskilde@praematur.dk

 


HOVEDSTADEN

Gruppen søger en koordinator/tovholder.

En som vil stå for, at arrangere lokalgruppemøderne - ca. 6 møder om året. Efter ønske er der også mulighed for, at arrangere foredrag, temaaftener, familiearrangementer mv. Det vil selvfølgelig være i tæt samarbejde med bestyrelsen, som naturligvis gerne hjælper med råd og vejledning.