Bestyrelses-login
Giv en donation

At føde for tidligt i udlandet
 

<!--@ParagraphImageAltText-->

I enhver graviditet er der en risiko for at fødslen går i gang før tiden, selv om graviditeten har været helt ukompliceret. Det sker derfor også at fødslen går i gang for tidligt hvis man er på ferie i udlandet. På mange af feriestederne er der gode behandlingsfaciliteter hvis dette sker, især Nordvesteuropa, Spanien, Frankrig og Italien, hvorimod i det tidligere Østeuropa, Grækenland og Tyrkiet kan være lidt mere problematisk.

De fleste steder er der behandlingsmuligheder for børn født ned til 25. uge, omend det kan kræve overflyttelse til specialafdelinger over lidt større afstande.


Dækning af den offentlige sygesikring

Hvis man får veer under ophold i udlandet, skal man indlægges og undersøges. Der skal etableres kontakt til en dansk alarmcentral. Den offentlige sygesikring dækker under ferie i Europa og lande omkring middelhavet hvis ferien er af under 30 dages varighed. Alarmcentralen for den offentlige sygesikring varetages af Europæiske Rejseforsikrings alarmcentral, som også varetager forsikringssager for Europæiske Rejseforsikring. Hvis man er forsikret i andet selskab skal man kontaktes rejseforsikringsselskab. Der er ikke dækning for fødsler efter uge 35 + 6 dage, dvs. de sidste 4 uger før forventet termin hos den offentlige sygesikring og de fleste typer af rejseforsikringer.

Kontakt til Danmark og hjemrejsen
Når kontakten er etableret, tager alarmcentralens læger (oftest en børnelæge med speciale i nyfødte børns sygdomme) kontakt til behandlingsstedet og hører om behandlingsmuligheder lokalt, og beslutter om man vil overflytte til andet behandlingssted, hvis det er muligt. Kun sjældent vil man vælge at overflytte en moder med veer til Danmark, da en lang flytransport kan være farlig for mor og barn idet der er begrænsede behandlingsmuligheder i selv et ambulancefly. Der vil være jævnlig kontakt mellem behandlingssted og den danske kontaktlæge og hvis fødslen går i gang vil der også etableres kontakt til børneafdelingen.

Barnet vil blive stabiliseret og behandlet på denne børneafdeling og når det er muligt at transportere barnet hjem uden at løbe nogen risiko (eller i hvert fald mindre risiko i forhold til at blive på behandlingsstedet), vil dette blive arrangeret. En sådan transport vil ofte foregå med ambulancefly som er et lille jetfly med plads til kuvøse, børnelæge og evt. sygeplejerske samt oftest moderen. Der vil være mulighed for nogen behandling undervejs.
 

Behandlingstraditionerne på hospitaler i udlandet
Behandlingstraditionerne på udenlandske neonatalafdelinger afviger ofte lidt fra dem der bruges i Danmark. Således bliver meget for tidligt fødte børn oftere lagt i respirator og brugen af nasal-CPAP er ikke anvendt så meget som i Danmark. Ligeledes er besøgsmulighederne ofte noget mindre end på danske neonatalafdelinger. Den danske kontaktlæge har ikke mulighed for at blande sig i behandlingen lokalt idet kontaktlægen ikke har mulighed for at se og vurdere barnet. Behandlingsansvaret for barnet er de lokale lægers alene. Ofte vil der dog foregå en faglig konference mellem kontaktlæge og behandlingslæge.

Hvis man føder for tidligt i udlandet er det klart at det fremkalder yderligere usikkerhed og angst hos forældrene end hvis det foregik i Danmark. Der er oftest sprogproblemer idet det ikke er altid at lægerne og sygeplejerskerne forstår engelsk og slet ikke dansk. Den danske kontaktlæge tager derfor ofte kontakt til forældre når der har været kontakt til den behandlende læge for at forklare og oversætte de informationer kontaktlægen får. Erfaringen viser at dette er forældrene meget glade for og reducerer deres angst og usikkerhed meget.

Europæiske Rejseforsikring og den offentlige sygesikrings alarm central, Euro-Alarm, har i årenes løb været involveret i en del tilfælde med for tidlig fødsel i udlandet. I langt de fleste tilfælde er det gået godt og behandlingen af børnene har været fin, og børn og forældre er kommet godt hjem.

Jens Hertel
Overlæge / speciale i præmature børn 

 


 

Hvad med statsborgerskabet? Læs mere på DK-mor-i-udlandet her....


Fødsel i udland, rejser