Bestyrelses-login
Giv en donation

Det for tidligt fødte barn i skole
 

<!--@ParagraphImageAltText-->

Der har aldrig været så mange for tidligt fødte børn i det danske skolesystem som nu. 

 
Det er selvfølgelig vigtigt at slå fast at ikke alle for tidligt fødte børn har det svært med skole.  Men de sarte børn, der har vanskeligheder, har meget til fælles og derfor bringer vi nogle væsentlige råd til forældre med skolebørn, som er den situation.


Har et for tidligt fødte barn problemer i skolen, drejer det sig typisk om vanskeligheder med motorik, sanseintegration (SI), perception og kognition, fx. koncentration, opmærksomhed, hukommelse, adfærdskontrol og ræsonnement.  Når er tages hensyn til deres særlige behov vil disse børn oftest få en god skolegang og derfor er det vigtigt at de bliver mødt med forståelse.


Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores emnerådgivere, skrive til en ekspert i vores fagpanel eller lave et indlæg i vores debatforum

Sanseintegrationsproblemer (SI-problemer)

De sarte for tidligt fødte børn, der har problemer med sanseintegration overstimuleres meget nemt, og har svært ved at skelne indtrykkene fra hinanden. Det betyder, at alle sanseindtryk optages i barnets nervesystem med lige stor vægt, og det kan således ikke sortere baggrundsstøj fra og koncentrere sig om det væsentlige. 

Lærerne kan ikke altid forvente en umiddelbar reaktion på overstimulering og for høje krav til barnet ofte sker det i hjemmets trygge rammer som fx. frustrationer, gråd, aggressivitet, dårlig søvn og/eller spisningsproblemer.

 Hvad kan man gøre for at støtte de børn, der har vanskeligheder?

Reducere overstimulation og stress via ro, rutine og forudsigelighed


Få barnet udredt
Din kommunes PPR kan hjælpe hvis du mener at barnet har brug for ekstra støtte. 

Være opmærksom på barnets selvtillid

For store krav kan medføre stressreaktioner - som ofte udvises i hjemmet og om natten i de svære perioder. Selvtilliden kan styrkes ved at støtte barnet i at tilføre nye kompetencer med passende kravniveau.  


Sørge for få, faste voksne omkring barnet

Et for tidligt fødte barn har ofte stor brug for den tryghed og tillid, der kan skabes ved kontakt til få, faste voksne. 

Skabe faste rammer og rutiner
Skoleskemaet skal helst kendes præcist, og timernes konkrete indhold skal kendes på forhånd. Ikke for mange afvigelser, nye tiltag og uforudsete hændelser. Børn, der har koncentrationsbesvær har brug for meget faste pædagogiske rammer. En fast plads i klassen gennem hele skoleåret kan ofte give tryghed.

 
Præcise arbejdsopgaver
Lektier burde formuleres grundigt og gerne skriftligt. Arbejdsopgaver kan opdeles i mindre stykker, og der kan indlægges pauser, som hjælper barnet til at genfinde opmærksomheden på og koncentrationen om opgaven.


Sikre et tæt skole-hjem samarbejde 
Typisk for et for tidligt fødte barn er at skoledagen kræver mange ressourcer at leve op til de krav, der stilles. Et tæt skole-hjem samarbejde kan afklare, hvornår og hvorfor barnet overstimuleres, og får stillet for store krav samt hvordan lektier kommunikeres og udføres bedst muligt - som er nøglen til at sikre en positiv udvikling.
 For mere information bestil vores pjece om barnet i skole og SFO i sektionen
Foreningens publikationer.