Bestyrelses-login
Giv en donation

Vejledning ifm. skolegang
 

20.02.09

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning

Skolestyrelsen har lavet en ny vejledning til kommunerne,  der indeholder mange interessante informationer. Læs den her...
 PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning)

Hvis dit barn har vanskeligheder i skole, kan du kontakte din kommunes PPR afdeling og tale med dem om en pædagogisk-psykologisk vurdering.

 


 

Forældrerådgivning for forældre til børn i grundskolen

Forældrerådgivningen er uvildig og finansieret som forsøgsprojekt af Undervisningsministeriet. De tilbyder råd og vejledning, når der opstår problemer i barnets skolegang. Der er gode informationer på deres website, som findes ved at
klikke her

 


 

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forhold til kommunen eller har brug for rådgivning ang. støttemuligheder, kan du få gratis rådgivning her.
www.dukh.dk

 Klagenævnet for vidtgående specialundervisning
Klagenævnet behandler klager over specialundervisning i folkeskolen. Deres website indeholder desuden vejledning, links til lovgivning og bekendtgørelser samt eksempler på tidligere afgørelser. Det er her, du klager til, hvis du er uenig om en afgørelse, der handler om et specialundervisningstilbud.
www.klagenaevnet.dk