Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Børneklinikken - teori
af den.

BØRNEKLINIKKENS OPGAVER

Børnekliniken har som væsentligste opgave at foretage undersøgelser af førskolebørn, som har kommunikative, sociale, udviklingsmæssige eller motoriske problemstillinger i en grad, hvor man vurderer, at vanskelighederne er så komplicerede, at undersøgelse, rådgivning og vejledning ikke udelukkende kan foregå i det lokale PPR-system.

Endvidere er det en væsentlig opgave at tilbyde vejledning og rådgivning af forældre samt kursusvirksomhed for forældre og professionelle i PPR-systemet samt daginstitutioner.
 
Børnekliniken er en landsdelsdækkende institution, der fortsat finansieres efter objektive kriterier og dækker området øst for Storebælt. Alle familier med førskolebørn (0-6 år), der har kommunikationsvanskeligheder, kan gratis rette henvendelse til Børnekliniken. Udover forældre kan sundhedsplejersker, dagplejere, daginstitutionspædagoger, læger samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Social- og Sundhedsforvaltningen henvende sig direkte med deres bekymring for et barns udvikling og trivsel.

Børneklinikens undervisning og kurser er ligesom undersøgelser og vejledning "gratis"-ydelser, der indgår i amternes finansiering af klinikkens drift.

Hvis der opstår behov for specielle tilbud, vil Børnekliniken så vidt muligt oprette ad hoc grupper for at imødekomme disse særlige brugerønsker.

Se oversigt over medarbejdere ved Børnekliniken på Børneklinikens hjemmeside.

Fra Hjemmesiden: www.boernekliniken.dk
Behandlerliste: www.boernekliniken.dk