Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Ergoterapi - teori
af den.

ERGOTERAPI - TEORI

 

Ergoterapi er historisk blevet til igennem praksis, men ergoterapi begrundes ikke kun med praksiserfaringer. Medicinsk, biologisk, psykologisk, pædagogisk og sociologisk teori anvendes som baggrund for ergoterapeutiske arbejds- og behandlingsmetoder og til forståelse af, hvad ergoterapi er. Det er netop karakteristisk for faget, at det er placeret i et grænseland og kombinerer viden fra forskellige videnskabelige områder.

Ergoterapi er behandling og rehabilitering, som foregår via aktivitet. Aktiviteternes terapeutiske og pædagogiske muligheder udnyttes med henblik på genoptræning eller udvikling af den nødvendige, ønskede og mulige aktivitets formåen.

Børn med forsinket udvikling eller særlige behov inden for et eller flere områder, kan have behov for en børneergoterapeut.

Med udgangspunkt i barnets alder og dets vanskeligheder foretages en undersøgelse.
I undersøgelsen indgår barnets evne til at bearbejde sanseindtryk, den motoriske udvikling samt barnets opmærksomhed.

Den ergoterapeutiske børneundersøgelse kan foregå enten i hjemmet, i dagplejen, i daginstitutionen eller i skolen.

Ud fra undersøgelsens resultater anbefales og tilrettelægges den nødvendige indsats i samråd med barnets forældre og andre relevante personer.

Denne indsats kan være enten individuel ergoterapeutisk behandling, hvor de sansemotoriske vanskeligheder behandles gennem leg og motoriske aktiviteter, som er nøje tilpasset det enkelte barn. Andre børn får den nødvendige hjælp ved at forældre, dagplejer, pædagoger eller lærere modtager vejledning og supervision.

Fra bogen: ”Ergoterapi – baggrund og udvikling” af Jytte Tjørnov og fra folderen: ”Børns sansemotoriske udvikling og deres opmærksomhed” af Connie Nissen.