Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Kugledynen - teori
af den.

Kugledynen er en dyne fyldt med plastikkugler. Den er udviklet af to danske ergoterapeuter, der i deres arbejde med psykisk syge oplevede den gode effekt, behandling med kugler havde på de meget urolige patienter.

Kugledynen er udviklet på baggrund af den amerikanske psykolog og ergoterapeut A. Jean Ayres’ teorier om sanseintegration. En god sanseintegration er vigtig for barnets udvikling på mange områder. Kugledynen stimulerer to af de grundlæggende sanser: berøringssansen og muskel- og ledsansen. Vægten af kuglerne stimulerer i sig selv, og når man bevæger sig, triller kuglerne og giver en ny impuls til kroppens centralnervesystem. Dette hjælper til øget kropsfornemmelse, og en større fornemmelse for kroppens grænser giver tryghed og virker beroligende.

Berøringssansen, eller det taktile system, er det største sansesystem, vi har, idet huden er vores største sanseorgan. Den er den første sans, der udvikles hos fosteret, og stimuleres den ikke meget, vil nervesystemet ofte komme ud af balance.

Kugledynen bruges til børn med mange forskellige problematikker som f.eks. sansemotoriske problemer, taktil skyhed, DAMP-problematik, søvnproblemer, autisme, spasticitet og præmaturbørn. Disse børn har ofte sværere ved at mærke deres krop, og de får derved en nedsat kropsopfattelse.

Stimulation gennem leg

Børn elsker at lege med kugledynen, både når de er flere til at kravle ind under den, eller en enkelt lader sig rulle ind i den. Kuglernes stimulation skaber ro og øger barnets opmærksomhed. Bedre koncentrationsevne giver større udbytte af motorisk træning, og indlæringen går lettere.

Små børn har meget brug for kropskontakt, berøring og varme. Babydynen er fyldt med en blanding af kugler og foret med thinsulate. Den giver netop en tryg oplevelse af at være omsluttet, og så giver den varme.

Introduktion af kugledynen

Når barnet skal prøve kugledynen, er det er en god idé, at man som voksen først har prøvet den. Det er vigtig at gøre barnet interesseret i den, hvilket kan gøres ved først at lege med den. Barnet kan f. eks. “lege hule” ved at kravle under den, løbe hen over den, sidde med den om skulderen eller have den over sig, mens det får læst en historie.
Herefter kan barnet prøve at sove med den ved middagssøvnen, eller når der er brug for en rolig stund i en kortere periode. Når barnet er blevet fortrolig med kugledynen, kan han/hun sove med den om natten. Erfaringerne viser, at når kugledynen hjælper, er børnene meget glade for den, og de opsøger selv dynen for at lægge sig under den.

Bevilling af kugledynen

Der er 15.2.01 udsendt en SM-meddelelse omhandlende kugledynen – SM C-01-7. Her åbnes mulighed for, at kugledynen både kan bevilges som hjælpemiddel og kan betragtes som behandlingsredskab efter konkret, individuel vurdering.