Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Forældreerfaring - Jonathan
af den.

I oktober måned 1999 kom Jonathan til verden, allerede i 24. uge. Det var en langvarig indlæggelse på 3½ måned - 1 uge i respirator - og 2 gange blev han opereret i begge øjne for ROP (Retinopathia Præmaturitas). En øjensygdom hos præmature, hvor øjets blodkar vokser ”vildt” og får for mange forgreninger. Uden behandling vil det føre til blindhed.

I dag har vi en skøn lille ballademager på 2½ år, der går i dagpleje (tæller for 2) og trives fint med det. Han er stadig til stor bekymring for sine forældre....men sådan er det jo.

Som alle andre forældre har vi bekymret os, om Jonathans udvikling nu gik, som den skulle. Vi syntes i nogle perioder overhovedet ikke, han nåede sine jævnaldrene til knæhaserne. Specielt med hensyn til motorik og leg syntes vi, han var meget bagud - også selv om vi korrigerede hans alder. Da tiden kom, og mor skulle på arbejde igen, blev bekymringen ikke mindre - hvad nu, børnehave eller dagpleje???

Det var altså opstart i institution og vores bekymring, der var årsag til, at vi bad om at få lavet Kuno Beller testen på Jonathan. Kommunen var meget - meget længe om at komme i sving, men vi havde vores synskonsulent, og hende fik vi til at lave testen.

Selve testen tog ca. 2-2½ time at lave. Jonathan sov sødt sin middagslur imens. Det var os som forældre, der skulle besvare spørgsmål om Jonathan.

Spørgsmålene drejer sig om mange ting som f.eks.:

- drikker Jonathan selv af kop?
- kan Jonathan stå på tæer?
- Kan han følge simple opfordringer?
- kan han finde en bil der er trillet ind under en reol?
- kan Jonathan gå alene på trapper?
- kan han tage sine sutsko af?
- o.s.v. o.s.v.

De første mange spørgsmål kunne vi svare ja til, men efterhånden var der flere og flere spørgsmål, der måtte besvares med et nej. Hvis alle spørgsmål inden for et område besvares med nej, går man videre til det næste område. Der er i alt 8 områder:

- legemspleje
- omverdensbevidsthed
- social- og følelsesmæssig udvikling
- leg
- sproglig udvikling
- grovmotorik
- finmotorik

Da alle spørgsmål var besvaret fik vi tilsendt et resultat af testen, der var fordelt på 3 områder: motorik, leg og social udvikling, og sprog. Vi fik lavet 2 tests. Ved den første var Jonathan 17 måneder, og ved den anden test var han 24 måneder gammel.

Eksempel fra test 17 mdr. - Leg og social udvikling:

”Jonathan er nysgerrig og aktiv. Han bruger megen energi på motoriske aktiviteter og holder af små "hyggestunder" med forældrene. Jonathan er imødekommende overfor alle voksne, men er så småt begyndt at reagere på, at forældrene går. Han er endnu ikke interesseret i imitation, men leger meget i den konkrete situation og i egne behov. Jonathan kan give udtryk for ønsker og enkle, foretrukne legegenstande.”

Eksempel fra test 24 mdr. - Leg og social udvikling:

”Jonathan er fortsat meget aktiv, og han er begyndt at få fornemmelsen for at imitere, ligesom han er interesseret i de børn, han møder i dagplejen - i for store grupper går han dog sin vej. Han er nu meget interesseret i forventningsleg og vil gerne lege med en voksen. Han er endnu ikke alderssvarende, men har udviklet sig meget siden sidst.”

Vi har været utroligt glade for Kuno Beller testene. Vi har kunnet følge Jonathans udvikling og set, at det gik den rigtige vej. Vi har gennem testresultaterne fået mulighed for at finde og støtte op om hans "svage" sider - det har givet os et rigtig godt arbejdsredskab. Vi har noget konkret på skrift i forhold til kommunen, når vi nu snart skal til at snakke børnehave o.s.v.

Sidst men ikke mindst har testene ikke bevirket, at Jonathan skulle "udsættes" for noget. Jeg var glad for at have lånt bogen på biblioteket og skimmet den igennem, inden testen blev lavet.

Jeg vil meget gerne være behjælpelig med spørgsmål fra interesserede forældre.

E-mail adresse: solhof.nielsen@get2net.dk

Skrevet af Helle Solhof, d. 10.04.02