Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Leandervugge - teori
af den.


Leandervuggen er en vugge, der ikke står fast på gulvet, men hænger frit fra loftet. Fire remme samles i et punkt, enten i en krog i loftet, eller i et specielt stativ, der kan købes som tilbehør. Fordelen ved denne ophængningsmetode er, at vuggen ikke kun svinger i en retning, og at bevægelserne bliver rolige og frie, så de minder om bevægelserne, barnet oplevede i mors mave. Samtidig er vuggen let at sætte i bevægelse. Det er meget udviklende for barnets korpsbevidsthed at opleve, at det selv kan styre vuggens bevægelse.


Leandervuggen er astma- og allergivenlig. Madrassen er i ventileret koldskum, med betræk af økotexbehandlet quiltet thermould.


I løbet af dagen kan vuggen bruges som gynge. Den frie måde, vuggen bevæger sig på, er med til at stimulere barnets labyrintsans.

Labyrintsansen

Vores hjerne modtager signaler fra mange forskellige sanser. Udover de kendte: syn, hørelse, føle-, lugte- og smagssans, modtager vi også informationer fra muskel- og ledsansen (det kinæstetiske system) og fra vestibulærsansen, der i daglig tale kaldes labyrintsansen, balancesansen eller tyngdesansen.

Labyrintsansen er en meget vigtig og grundlæggede sans. Den befinder sig i det indre øre, og den giver os information om kroppens stilling i forhold til omgivelserne, samt retning og hastighed. Den er afgørende for vores balance, men den fortæller også, hvor vi skal placere os for at gribe en bold, den hjælper hjernen med at sortere i de mange indtryk, den får, så den ikke bliver overstimuleret, og vi derfor bedre kan koncentrere os. Endelig påvirker labyrintsansen kroppens muskeltonus, som er den spænding, der er i kroppens muskler. En for svag muskeltonus kan bevirke, at et barn har svært ved at sidde på en stol, eller skal bruge for meget energi på at holde sig oprejst. Barnet vil ikke kunne sidde stille ret længe ad gangen, og barnet har sværere ved at koncentrere sig om indlæringen.


Har barnet en understimuleret labyrintsans, påvirker det derfor ikke kun balancen og motorikken, men også udviklingen og integrationen af andre sanser som f.eks. evnen til at opfatte og fortolke lyd- og synsindtryk. Derved kan tale og sprogudvikling blive påvirket.

Problemer med balancesansen kan skyldes, at et for tidligt født barn ikke har fået den samme stimulering i mors mave inden fødslen, som børn født til tiden, specielt ikke, hvis moderen samtidig har været sengeliggende inden fødslen.


Yderligere informationer om Leandervuggen: www.leanderform.dk

Læs mere om labyrintsansen og sanseintegration:

A. Jean Ayres: Sanseintegration hos børn
Ylva Ellineby: Hvis du ikke rør mig, så dør jeg
Tóra Tóroddsdóttir: Klodsmajorer og englebørn
Helse nr. 10A oktober 2002 s. 38: Når det hele kører rundt