Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Legeteker - teori
af den.

Hvad er et legetek?

Et legetek er et bibliotek, hvor der ikke udlånes bøger, men legetøj. Samtidig er det et sted, hvor forældre kan få rådgivning om lege, der er gode til at aktivere børnene. Legeteker kan enten være tilknyttet en behandlingsinstitution, hvor brugen kræver visitation, eller åbne for alle. Ved brug af de åbne legeteker bliver der ikke skrevet journal på barnet.

Formålet med legeteket

Målet er at støtte de forældre, der ønsker at gøre noget aktivt for deres barns udvikling og trivsel. Det rigtige legetøj kan støtte barnets fysiske udvikling, ved træning af f.eks. motoriske færdigheder. Samtidig giver det rigtige legetøj barnet mulighed for at lære at lege - en færdighed, der er vigtig i samspillet med både andre børn og voksne.

Hvordan bruges legeteket?

Legeteket henvender sig til familier og de fagpersoner, der er i kontakt med barnet. Forældrene kan enten selv henvende sig eller blive henvist.

Legetøjet udvælges sammen med en rådgiver, typisk en speciel uddannet pædagog. Udvælgelsen sker først og fremmest ud fra, hvad de voksne finder bedst egnet, men det er også meget vigtigt at se på, hvad der tiltaler barnet mest. Glæden ved at lege med et stykke legetøj stimulerer mere end den træningseffekt, der ligger i legetøjet.

Hjemme iagttages barnets leg, og efter ca. 1-2 måneder afleveres det igen, og der følges op med en samtale med rådgiveren.

Nogle legeteker tilbyder hjemmebesøg, hvis forældrene har vanskeligheder med at komme til legeteket.

På nogle legeteker er det muligt at møde andre børn og forældre i legegrupper.

Hvor er legetekerne?

Legeteket, der er åben for alle, er normalt kommunalt eller amtsligt.

Legeteksforeningen har et mål om, at der skal være et legetek i alle kommuner, men det er ikke tilfældet endnu.

På legeteksforeningens hjemmeside er der en oversigt over legetekerne. Er din kommune ikke nævnt, så prøv at kontakte den kommunale forvaltning. Flere steder har henvendelser fra forældre og pædagoger været med til at få legeteker oprettet.


Fra Hjemmesiden: www.legeteksforeningen.hjem.wanadoo.dk/