Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Forældreerfaring - Jacob
af den.

Jeg er mor til Jacob på halvandet år, der er født i uge 32 med en fødselsvægt på 1040 gram. Jacob blev født med tre hjertefejl, en åben ductus, en ASD og en VSD. De to første hjertefejl gik i sig selv, men den sidste krævede en radikal operation i maj 2001. På grund af Jacobs langvarige hospitalsophold på neonatalafdelingen (79 dage) og dermed en lang periode, hvor han har ligget stille i kuvøsen, vuggen eller ude hos os, har han fået en vis stivhed i kroppen. På nuværende tidspunkt er lægerne uenige om, hvordan man skal tolke denne stivhed i musklerne, om det evt. er en let grad af spasticitet.

Den langvarige periode, inden Jacob blev opereret for sin hjertefejl, betød også, at han ikke bevægede sig og tumlede ligesom andre børn, for hvis vi tumlede for meget med ham, blev han blå om læberne. På daværende tidspunkt vidste vi ikke, at det var pga. hans hjertefejl. Det var først senere, at man mente, at en operation var løsningen. Efter Jacobs hjerteoperation blev vi henvist til fysioterapien på Solbakken i Højbjerg, og det var her, vi kom i kontakt med legeteket.

Jacob kommer i legeteket hver tredje måned pga. sine problemer med det motoriske, hovedsagelig det grovmotoriske. Her er der tilknyttet en specialpædagog, som leger med Jacob en times tid og præsenterer ham for forskelligt legetøj. Det legetøj, som ser ud til at passe bedst til ham i forhold til, hvor han er i sin udvikling, får han lov til at låne med hjem i tre måneder. Så laver man en ny aftale til tre måneder senere, hvor man kan bytter det ”gamle” legetøj ud med noget ”nyt”. Man må max. låne fem styk legetøj med hjem ad gangen.

Legeteket har været et godt tilbud til Jacob og os som forældre, fordi det har givet nye ideer og inspiration til, hvordan vi kan stimulere ham til at bevæge sig mere gennem leg. For mig har det også tilføjet den måske til tider lidt triste ”træningsstemning” et løft af leg og fantasi. Vi har især stor glæde af en kæmpe orange gymnastikbold, som Jacob ruller rundt på. Så det manglende ”rulleri” fra den første tid er han ved at indhente på en anderledes måde.

Udover at legeteket er et tilbud til børn med motoriske problemer, så er det også et tilbud til alle børn, der har svært ved at lege, at tale og kommunikere, at forstå, at bevæge sig og at være sammen med andre. Legeteket er primært tiltænkt børn i alderen 0-7 år, der er bosiddende i Århus Amt.

Man kan kun besøge Legeteket, hvis man på forhånd har lavet en aftale.
I Århus Amt findes der tre legeteker:

SMÅBØRNSCENTRET LUCERNEVEJ
Lucernevej 61
8900 Randers
Tlf. 86405040.

SMÅBØRNSCENTRET EGEBÆKSVEJ
Egebæksvej 26
8270 Højbjerg
Tlf. 87361746 eller 87361746

SMÅBØRNSCENTRET DYREHAVEN
Dyrehaven 10
8660 Skanderborg
Tlf. 87931175 eller 87931174.


Venlig hilsen
Susanne