Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Marte Meo - teori
af den.

MARTE MEO - VED EGEN KRAFT

Marte Meo-metoden er baseret på videooptagelser, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation.
Marte Meo-metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Metoden er baseret på studier af, hvad der naturligt sker i kommunikationen mellem voksne og børn, hvor der ikke forekommer problemer i relationen eller situationen.

Videoen bruges som arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på barnets sociale kompetencer m.m. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil - trin for trin.

I analysen fokuseres på:

- Hvad kan barnet/personen allerede, og hvad viser optagelsen, at barnet/personen har brug for at lære.
- Hvad gør den voksne/hjælperen allerede, som er støttende for barnets/personens udvikling.
- Hvad har den voksne/hjælperen brug for at få informationer om for at gøre noget mere af eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe barnet/personen videre i sin ud-vikling.

Elementerne fra denne udviklingsstøttende kommunikation formidles til omsorgspersoner, lærere og pædagoger, når der er opstået problemer eller for at forebygge problemer.

Marte-Meo metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er blevet kendt og udbredt i Danmark siden 1994. Metoden anvendes i familier, i dagplejen, i daginstitutioner, på døgninstitutioner, på specialinstitutioner, på uddannelsesinstitutioner, på plejehjem, og senest er skolen kommet til.

Metoden anvendes i dag i over 20 forskellige lande i forskellige professioner.

Se også hjemmesiden:

www.martemeo.dk/martemeo.nsf/f_martemeo?OpenFrameSet