Bestyrelses-login
Giv en donation

Behandlingstyper

 

Sandlegeterapi/sandplay - teori
af den.

Sandlegterapi er udviklet i London i 1940érne af børneterapeut Margaret Lowenfeld. Inspireret af hende videreudviklede den schweiziske jungianske analytiker Dora Kalff metoden.

Sandleg er et terapeutisk værktøj, som tager udgangspunkt i menneskets oprindelige evne til at symbolisere, bearbejde og aktivere de selvhelende muligheder.

Gennem tid kan man nænsomt bearbejde sin indre smerte og derigennem reparere og genopbygge sin personlighed.

Hvordan gør man?
Konkret foregår sandlegen i et rum, hvor der er to små sandkasser og hylder med mange forskellige symbolfigurer.
Man bruger sin fornemmelse for, hvordan man vil arbejde. Man kan arbejde med sandet - vådt eller tørt.

Man vælger de figurer, som umiddelbart "taler" til én og placerer dem efterhånden i sandkassen, hvorved man langsomt opbygger sit eget personlige billede.

Sandkassen som et terapeutisk rum for børn
Børn har oftest en umiddelbar tilgang til sandlegen, da figurer, sand og sandkasser er naturlige elementer i barnets verden.

Sandkassen er et afgrænset og beskyttet sted, hvor barnet gennem legen kan udleve og bearbejde sin indre smerte, sorg, frustrationer og konflikter.

Sandleg stiller ingen krav til barnet om samtale eller produkt. Legen foregår på barnets præmisser og i barnets tempo.

Bearbejdningen foregår i den konkrete leg, og udtrykkes gennem figurerne, som er til rådighed. På samme tid leger/fortæller barnet sin historie og gennemlever en psykisk bearbejdning, som kan være udenfor sprogets og bevidsthedens tilgang.

Da barnet ikke er alene om forløbet, men har terapeuten som medlevende vidne, vil det ofte opleve at blive forstået på et dybere ordløst plan. Samtidig hermed oplever barnet, at terapeuten kan modtage dets smerte og være med til at bære virkeligheden, hvilket skaber en aflastning for barnet.

Sandleg henvender sig til børn fra ca. 5 år

Hvis dit barn viser signaler på ikke at trives, kan sandleg-terapi være en mulighed for at give det plads og rum til at bearbejde og udvikle balance.

Symptomerne kan være: indadvendthed, tristhed, aggressivitet, indlærings-vanskeligheder, frygt, tilknytningsvanskeligheder, mistillid, urolig adfærd.

Barnet kan også være så føjeligt og nemt, at der kan være grund til mistanke.

Barnet kan have fysiske symptomer, som lægen ikke kan finde årsagen til.

Gennem sandlegen kan barnet bearbejde svære følelsesmæssige oplevelser, f.eks. i forbindelse med:

* tab eller adskillelse

* omsorgssvigt

* overgreb, vold eller vidne til samme

* store skuffelser

* alvorlig sygdom hos nære personer

* familiens skilsmisse

* medicinsk behandling og lang hospitalsindlæggelse

Forældrenes opbakning.

For barnets udviklingsproces er det vigtigt, at forældrene/omsorgspersonerne viser deres villighed til opbakning og ansvar.

Dette betyder at forældrene/omsorgspersonerne sideløbende med barnets Sandleg-terapi deltager i et samtaleforløb.

På denne måde signalerer de, at barnets og familiens situation og trivsel er deres ansvar, og de er villige til at skabe plads til bearbejdning og forandring.

Samtaleforløbet sammensættes i forhold til familiens konkrete situation og behov.

Sandleg-terapi kan også kombineres med Spædbarnsterapi.


Sandkassen som et terapeutisk rum for voksne

Voksne, som har svært ved at sætte ord på følelser eller som bruger mange ord/ intellektualiserer, kan have gavn af, at bearbejde gennem sandlegen.

Sandlegen giver mulighed for at man kan bearbejde dybe, ubevidste og evt. fortrængte oplevelser, da den ordløse bearbejdning giver adgang til det ubevidste.

Sandbilledet kan beskrives som et spejlbillede at éns indre, hvilket kan give større forståelse og selvindsigt. På denne måde kan man betragte sig selv/sit selvbillede - se nuancerne og sammenhængene, mærke reaktioner og stemninger - og derigennem opnå forståelse og muligheder for handlinger.

Nogen gange vil man opleve, at man ikke kan sætte ord på eller forklare billedets betydninger, alligevel vil de selvhelende kræfter træde i kraft, da man bearbejder gennem billedopbygningen. På denne måde vil man gennem tid opleve en forløsning, som frigør psykisk energi.

Sandleg-terapi kombineres med samtaleterapi.

Fra hjemmesiden: http://www.fedders.dk/sandlegterapi.htmLegeterapi/Sandplay
Af Birte Glud, lege- og psykoterapeut MPF

I dag har vi mange urolige børn. Børn, som ikke trives, som farer rundt uden at vide hvorfor, som mangler koncentration, fordi de ikke kan mærke sig selv. De er ”ude af sig selv”, men kun indeni kan de finde sig selv. Og det er her, legeterapi/Sandplay kommer ind i billedet. Også traumatiske oplevelser som tidlig adskillelse og behandling kan være svære for børn at skulle bære alene.

Børns manglende trivsel kommer til udtryk på mange måder. Det kan være ulyst til at komme i børnehave eller skole, sengevædning, angst for at være alene, konstant uro og mangel på koncentration.
Deres følelse af at være noget værd er meget diffus.

Børns selvværd – og dermed deres trivsel – kan fremelskes gennem legeterapi/Sandplay. Terapeuten arbejder i et rum med en sandkasse, som har et mål, der svarer til barnets synsfelt. Rummet er fyldt med legetøj med hver sin symbolværdi. Barnet er i gang med at lege i det øjeblik, det kommer ind i rummet. Det undersøger rummets legemuligheder/symboler.

Fra den store mængde af legetøj udvælger barnet det med de symboler, som udøver den største tiltrækning. For de fleste børn udspiller der sig en historie inden for sandkassens ramme – en udvikling eller en problemafdækning, som terapeuten deltager i ved at være der, ved at leve med i det følelsesmæssigt. Samtidig kan terapeuten holde afstand nok til at beholde overblikket, så hun kan komme med forslag, når barnet er i tvivl.

Det nærvær, den koncentration og den omsorg føler barnet og kommer derigennem til at føle sig trygt. Når børn er trygge, kan de bruge hele deres sansepotentiale – hele deres krop til at føle, lugte, se, høre mærke – mærke sig selv.

I Sandplay får barnet ro, fordybelse og koncentreret samvær med et andet voksent menneske, som magter at tage ansvar for det, og som ved, hvad der skaber udvikling for et barn.

Gennem leg kan barnet hjælpes til at bearbejde både tidlige traumatiske oplevelser og aktuelle vanskeligheder i det daglige levemiljø. Denne dybe og gennemgribende bearbejdning frigør barnet til at fortsætte gennem livet med en indre ro og styrke samt en god og positiv selvfølelse.